ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI

       Dnia 25 lutego odbyły się w szkole warsztaty dla uczniów pt. „Przygotowanie planów nawozowych”. Przeprowadziła je pani Ewa Kwapich – ekspert z ramienia Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. 25-osobowa grupa uczniów szkoły zapoznała się przepisami dotyczącymi racjonalnego nawożenia zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Młodzież podjęła także działania praktyczne w zakresie pobierania próbek glebowych z pól należących do szkolnego gospodarstwa, nauczyła się określać pH gleby oraz opracowała plany nawozowe dla przykładowego gospodarstwa zajmującego się hodowlą bydła mlecznego za pomocą programu komputerowego przygotowanego przez CDR w Brwinowie.

„ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”

Projekt jest realizowany w naszej szkole od maja 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Realizatorem jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – FDPA  przy współpracy z Państwowym  Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.My jako partner jesteśmy jedną z 10 szkół w Polsce zakwalifikowaną do tego projektu. Przedsięwzięcie zakłada działania, które posłużą wprowadzeniu do programów nauczania elementów  zrównoważonego rolnictwa, m.in. 

 – Jaki jest wpływ rolnictwa na degradację środowiska naturalnego?  – Jak ograniczać zanieczyszczenie środowiska spowodowane działalnością rolniczą? – Czym jest bioróżnorodność i jak ją chronić ? – Zrównoważone rolnictwo w praktyce.

Czytaj dalej

PROJEKT PT. „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”

 Nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie pt. „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” realizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA)
w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czytaj dalej