Dnia 25 lutego odbyły się w szkole warsztaty dla uczniów pt. „Przygotowanie planów nawozowych”. Przeprowadziła je pani Ewa Kwapich – ekspert z ramienia Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. 25-osobowa grupa uczniów szkoły zapoznała się przepisami dotyczącymi racjonalnego nawożenia zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Młodzież podjęła także działania praktyczne w zakresie pobierania próbek glebowych z pól należących do szkolnego gospodarstwa, nauczyła się określać pH gleby oraz opracowała plany nawozowe dla przykładowego gospodarstwa zajmującego się hodowlą bydła mlecznego za pomocą programu komputerowego przygotowanego przez CDR w Brwinowie.