Skład  Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym  2018/2019:

  1. Przewodniczący- Adam Żołędziewski
  2. I Zastępca- Olaf Hylla
  3. II Zastępca – Aleksandra Zdanowicz

Opiekun SU

Katarzyna Młynkiewicz – Kocoń