dla ucznia

Skład  Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym  2016/2017:

 Przewodniczący –    Hubert Ruciński

I zastępca – Patrycja Lewicz

II zastępca – Tomasz Kasprowicz

 

Opiekun Samorządu: pedagog szkolny – Agnieszka Machnik