Relacja z Boguchwały

     W Boguchwale na Podkarpaciu w dniach 14-16 czerwca 2024 r. odbyły się V Krajowe Dni Pola. To święto rolników i okazja do zapoznania się  z ofertą firm i instytucji działających na rzecz polskiego rolnictwa i mieszkańców wsi. Na piątek wyznaczono Dzień Młodego Rolnika połączony z I Krajowymi Mistrzostwami Szkół Rolniczych, w których wzięło udział 38 rolniczych szkół z całego kraju. Uczniowie części z nich zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne, śpiewacze i taneczne. Bardzo ciekawy był pokaz musztry paradnej. Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia licznych stoisk tematycznych z zakresu rolnictwa i OZE oraz zapoznać się z atrakcjami turystycznymi Podkarpacia. Świetnie prezentowały się doświadczalne poletka z roślinami użytkowymi (głównie zbóż, ziół, roślin ogrodniczych i sadowniczych). Zabrakło jednak typowej wystawy sprzętu rolniczego.

     Nasza szkoła dobrze poradziła sobie z trzema konkurencjami Mistrzostw Szkół Rolniczych: dzięki Stasiowi, który startował w teście teoretycznym, dostaliśmy się do finału,  w którym Kamil rozpoznawał agrofagi w zbożu, a Filip wziął udział w manewrach z udziałem zestawu ciągnik + prasa rolująca. Nie dostaliśmy się na podium, ale brawa należą się naszym chłopcom, którzy dzielnie spisali się w tej finałowej rywalizacji. Nagrody wręczył obecny na targach Podsekretarz Stanu Adam Nowak, wiceminister z Departamentu Oświaty Polityki Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był także uczestnikiem debaty z udziałem grupy uczniów szkół rolniczych. Stwierdził,  że pytania uczniów były trudne i merytoryczne,  nastawione głównie na  problemy wsi, edukacji rolniczej i przyszłości polskiego rolnictwa.

      Nasza 20-osobowa grupa dziękuje także za miłe przyjęcie w otoczonych lasami Porębach Dymarskich, gdzie byliśmy zakwaterowani w Domu Rekolekcyjnym nieopodal pięknego drewnianego kościoła.

Roman Jasiński

IV Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” – 2024 r.

Infografika IV-konkursu Świat się kręci wokół wsi

Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.

Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmujemy do 25 września 2024 r., a filmy do 10 października 2024 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi i miast, w wieku od 16 do 30 roku życia.

Cel konkursu

Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać pozytywny wpływ 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rozwoju polskiej wsi. Chcemy przedstawić rolnictwo jako ważną gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne. Chcemy również zaprezentować rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i  dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

 1. za zajęcie I miejsca – 7 000 zł brutto;
 2. za zajęcie II miejsca – 5 000 zł brutto;
 3. za zajęcie III miejsca – 3 000 zł brutto.

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych, ufundowanych przez Partnerów Konkursu.

Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu i Wskazówkami dla Uczestnika Konkursu.
 2. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
 4. Prześlij oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „IV Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”.

 1. Nagraj film.
 2. Gdy otrzymamy Twój formularz zgłoszenia wyślemy Ci link do chmury Organizatora.
 3. Po otrzymaniu linku zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.pl, w terminie do 10 października 2024 r. do godz. 23:59.
 4. Na tym etapie przesyłasz nam tylko wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym oraz zamieszczasz film w chmurze Organizatora.
 5. Inne dokumenty prześlesz nam, jeżeli Twoje miejsce w rankingu będzie uprawniać do przyznania Ci nagrody lub wyróżnienia.
 6. Wtedy poprosimy Cię o uzupełnienie dokumentów i wyznaczymy w tym celu odpowiedni termin na ich dostarczenie.

Czekamy na Wasze formularze zgłoszenia do 25 września 2024 r., a na filmy do 10 października 2024 r.

 1. Regulamin IV Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”.
 2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 3. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 4. Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.
 5. Wskazówki dla Uczestnika Konkursu.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres e-mail: konkurs.filmowy@minrol.gov.pl.

flaga_ue
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
« Older posts
Skip to content