„Znam zasady i bezpiecznie pracuję w gospodarstwie rolnym”

Konkurs odbył się podczas XXI Międzynarodowej wystawy AGRO SHOW w Bednarach w dniu 20.09.2019 r. Organizatorem Konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu (inspektor Andrzej Zalewski)

Najpierw uczestnicy konkursu rozwiązali test, który wyłonił po jednym uczestniku z najlepszym wynikiem z każdej z czterech szkół.  Naszą szkołę reprezentowali: Julia Czarnota, Łukasz Lach, Filip Ludowicz oraz uczeń rezerwowy: Dawid Pawlak. W oczekiwaniu na część ustną  inspektor Zbigniew Ćwikła przedstawił uczestnikom konkursu i kibicom prezentację dotyczącą wypadków, które w ostatnim czasie zdarzyły się w rolnictwie, wyjaśniając  ku przestrodze ich przyczyny i skutki. W finale, który polegał na wypowiedziach ustnych stymulowanych materiałem graficznym, rywalizowało ze sobą 4 uczestników z najlepszymi wynikami uzyskanymi po rozwiązaniu testu. ZSCKR w Brzostowie reprezentował Filip Ludowicz z klasy IITR, który ostatecznie uzyskał trzecie miejsce. Gratulacje! 

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki. 

„Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”

      W październiku 2019 r. odbyła się kolejna edycja konkursu  „Znajomość zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy w rolnictwie”,  w której wzięło udział 5 szkół o profilu rolniczym z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pile we współpracy z Okręgowym  Inspektoratem Pracy Oddział w Pile – te organizacje przygotowały pytania, ufundowały nagrody
i puchar oraz przeprowadziły rywalizację.

      Eliminacje szkolne odbyły się 8.10.2019 r., w których wzięło udział aż 31 uczniów, ale do finału regionalnego zakwalifikowało się troje z nich:  Gracjan Zieleń z klasy I TRc, Hubert Lach z klasy III TR oraz Filip Ludowicz z klasy II TR. 

     Finał regionalny odbył się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Test pisemny wyłonił grupę 6 finalistów, którzy odpowiadali serię pytań wybranych z zestawu
o różnym stopniu trudności (za 1 lub 2 punkty).

Nasi uczniowie: Hubert i Filip dostali się do ścisłego finału i po „zaciętej” rywalizacji wygrali
z konkurentami z pozostałych szkół – uzyskali I (Hubert)  i II miejsce (Filip). Brawo chłopcy – jestem
z Was dumny!

      Szkoła, której uczestnicy łącznie uzyskali największą liczbę punktów w etapie pisemnym, otrzymała nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy puchar. Ponownie zwyciężyło  CKZiU w Złotowie, które w przyszłym roku przeprowadzi u siebie kolejną edycję konkursu. Nasza szkoła drużynowo uplasowała się na IV miejscu i otrzymała pamiątkowy dyplom.

Moja Wizja Zero (ZEROOO)

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Strategia Prewencji w Rolnictwie

      W tym roku KRUS ogłosił pierwszą edycję tego konkursu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Konkurs kierowany do osób, które podejmą się zrealizowania utworu audiowizualnego w postaci filmu długości 30-120 sekund. Obraz ma na celu popularyzowanie Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej dotyczącej minimalizowania ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym. W naszej szkole wyzwanie podjął uczeń pierwszej klasy Hubert Bembnista. Stworzył, moim zdaniem, świetny film. Na wyniki konkursu musimy jednak poczekać do końca listopada.

Rejs wodami Zatoki Puckiej

Kolejny już raz, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nagrodziło młodzież wyróżniającą się w nauce i w pracy społecznej, organizując rejs po Bałtyku. W morskiej przygodzie wzięło udział 24 uczniów z jedenastu szkół rolniczych, między innymi nasi koledzy Filip Ludowicz i Szymon Kanke. Uczestnicy żeglowali, zwiedzając atrakcje portowych miast: fokarium i latarnię morską  w Helu, zacumowane w Gdyni okręty: Dar Pomorza i Błyskawicę, Europejskie Centrum „Solidarności”  i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Żeglarze wzięli udział w uroczystościach rocznicowych na Westerplatte z okazji 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej. Niezapomnianym przeżyciem było sterowanie jachtem pod czujnym okiem kapitana Jarosława Wyrozębskiego, przygotowywanie posiłków, spanie w kajutach i zapoznanie się z podstawami żeglarstwa. Przygoda była przednia. Kolejny rejs już w przyszłym roku. Ahoj!!!