Podsumowanie cyklu szkoleniowego dla młodzieży

Pisaliśmy już o naszej współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Młodzież brała udział w wykładzie nt. przygotowania zwierząt hodowlanych do wystaw, a także w zajęciach praktycznych o tej tematyce. PFHBiPM również chwali sobie współpracę z nami, o czym pisze w swoim czasopiśmie branżowym „Hodowla i chów bydła”. O naszej współpracy można przeczytać na łamach tradycyjnego papierowego wydawnictwa (numer7/2022) oraz w Internecie. Podjemy link tutaj.

Zajęcia praktyczne w terenie

Zajęcia praktyczne w terenie to najlepszy sposób, aby zapoznać się z urządzeniami wodnymi w okolicy. Dzięki współpracy ze strażnikami obiektów, zwiedziliśmy zbiornik retencyjny Mielimąka, jaz i zbiornik Borowo oraz jedną z najstarszych w Europie, śluzę ziemną w Krostowie. Uczniowie poznali zadania i funkcje urządzeń melioracyjnych oraz omówili ich zabiegi konserwacyjne i naprawcze. Zajęcia praktyczne prowadzone przez Marcina Semraua, przybliżyły uczniom problem regulacji stosunków wodno-powietrznych w glebie oraz przeciwdziałania skutkom  suszy.  

Agroshow 2022

Dnia 23 września 2022 r. uczniowie ZSCKR w Brzostowie brali udział w wycieczce zawodowej na AGRO-SHOW 2022. Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami wprowadzanymi na rynek rolniczy oraz określenie kierunków rozwoju branży rolniczej. Wyjazd odbył się w miłej w atmosferze, ponieważ wszyscy uczestnicy chętnie zdobywają nową wiedzę oraz doświadczenia, a wystawa oferowała wiele nowinek technicznych. 
Wśród 58 uczestników znalazły się osoby z kierunku rolniczego, mechanizacji rolnictwa oraz weterynarii.

Konkurs  dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie

Podczas  XXIII Międzynarodowej Wystawy AGRO SHOW w Bednarach na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy odbył się konkurs dla młodzieży ze szkół rolniczych województwa wielkopolskiego dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Naszą szkołę reprezentowali: Oskar Ludowicz, Mateusz Kostuś i Franciszek Szostak. Inspektorzy okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przygotowali dwa typy zadań – test jednokrotnego wyboru wyłonił czworo najlepszych startujących, którzy walczyli w drugiej części opisując zasady bhp na podstawie sytuacji przedstawionych na fotografiach. Oskar Ludowicz wygrał obydwa etapy i uzyskał pierwsze miejsce w swojej grupie, za co otrzymał nagrodę rzeczową. Gratulujemy zwycięstwa i dziękujemy za udział w konkursie naszym uczniom. Ta forma rywalizacji sprzyja poszerzaniu wiedzy i motywuje do stosowania zasad bhp w gospodarstwach rolniczych.

Ewakuacja internatu

W dniu 22.09.2022 r. o godz. 20.00 odbyła się próbna ewakuacja internatu z udziałem okolicznych straży z Brzostowa, Grabówna i Miasteczka Kraj. Po przyjeździe jednostek straży pożarnej na miejsce akcji, uczniowie z internatu byli już ewakuowani w liczbie 46 osób. Brakowało trzech uczniów i jednego wychowawcy, który został uwięziony w budynku szkoły. Działania strażaków polegały na odnalezieniu zaginionych osób i ugaszeniu pożaru. Ratownicy obsługujący drabinę SD30 podjęli z okna szkoły jedną osobę, pozostali ratownicy wyposażeni w aparaty powietrzne wyprowadzili z zadymionego budynku szkoły trzech uczniów. Odnalezionym osobom została udzielona pomoc przedmedyczna przez strażaków. Zlokalizowano i ugaszono także źródło pożaru. Działania trwały około  godziny, ale na szczęście były to tylko ćwiczenia. Ćwiczenia okazały się dobrym sprawdzianem zarówno dla strażaków, którzy zapoznali się z budynkiem szkoły i internatu, jak i dla samych uczniów i nauczycieli.

Wizyta uczestników II Samorządowego Rajdu Rowerowego z Rakoniewic

Michał Drzymała, zanim w 1927 roku osiedlił się w Grabównie, „mieszkał”
w swoim słynnym wozie w Podgradowicach (obecnie Drzymałowo) znajdujących się opodal Rakoniewic. Rocznica urodzin naszego bohatera narodowego stała się przyczynkiem do odwiedzin jego grobu w Miasteczku Krajeńskim przez przedstawicieli Urzędu Miasta w Rakoniewicach, którzy zorganizowali
II Samorządowy Rajd Rowerowy. Wśród uczestników rajdu, oprócz rakoniewickich urzędników, byli także praprawnukowie Michała Drzymały. 
Po pokonaniu na dwóch kółkach 180 km dotarli w piątek 16 września 2022 r.
na cmentarz, gdzie wspólnie z przedstawicielami Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie uczcili pamięć naszego patrona.  Po złożeniu kwiatów na grobie Drzymałów cała grupa odwiedziła siedzibę ZSCKR w Brzostowie.
Pan Michał Tuliszewski – dyrektor szkoły i pani Wiesława Krzemińska – nauczycielka historii, przedstawili genezę powstania repliki wozu Drzymały jako „Jeżdżącej lekcji historii”, w którym zgromadzono pamiątki po bohaterze narodowym oraz przedmioty z jego epoki. Na koniec przedstawiciele Stowarzyszenia MORENA w Brzostowie zaprosili wszystkich zebranych na obiad podany w pracowni gastronomicznej ZSCKR w Brzostowie.

« Older posts
Skip to content