ZSCKR BRZOSTOWO

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

previous arrow
next arrow
Slider

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

Przed Wami decyzja wyboru dalszej drogi kształcenia – szkoły ponadpodstawowej          i przyszłego zawodu. Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły:   

 • technik rolnik;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • NOWOŚĆ – TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI.

Szczegółowy opis zawodów znajdziecie na stronie internetowej szkoły.

Uwaga! Naszej szkoły nie znajdziecie w elektronicznym naborze prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, dlatego  odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do szkoły osobiście lub za pomocą poczty w terminach podanych w rekrutacji.

Nasza szkoła stwarza możliwości:

 • korzystania z  internatu,
 • zdobycia stypendium Prezesa Rady Ministrów, indeksu na studia,
 • nauki zawodów: w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych, gospodarstwie i warsztatach  szkolnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 • zdobycia prawo jazdy kat. B i  T,
 • wymiany międzynarodowej (program „Erasmus+”, praktyki zawodowe w Grecji, wyjazdy do Niemiec),
 • rozwijania swoich zainteresowań i pasji podczas  zajęć  pozalekcyjnych  np. jazda konna, warsztaty kulinarne,  plastyczne, muzyczne, serowarskie, przygotowujących do konkursów, olimpiad i zawodów, wyjazdów na spływy kajakowe,
 • przeprowadzania inicjatyw uczniowskich jak np. założenie i rozwój koła pszczelarza, koła hippicznego, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia sportowe,
 • udziału w pokazach i warsztatach np. barmańskich, cukierniczych, z zakresu nowoczesnych metod przygotowywania potraw oraz np. projektowania ogrodów.

Ponadto:

 • KAŻDY UCZEŃ OTRZYMUJE BEZPŁATNIE PODRĘCZNIKI SZKOLNE!!!
 • Umożliwiamy zdobycie dodatkowych uprawnień na kombajn, wózki widłowe, piły spalinowe, opryskiwacze.
 • Zapewniamy bezpłatny dowóz uczniów do szkoły z miejscowości Grabówno.

,,Pszczoły wracają do lasu”

Las jako naturalne, pradawne środowisko bytowania pszczół stał się również dziś atrakcyjnym miejscem lokalizacji pasiek. Opowiedział nam o tym w interesującym wykładzie, leśniczy Leśnictwa Łobzonka, pan Jacek Gardecki. 104 pasieki prowadzone przez leśników-pszczelarzy uczestniczą w projekcie, który realizowany jest na terenie całego kraju już czwarty rok.  Wybrane do projektu pasieki wyposażono w specjalne wagi, które codziennie zbierają i przekazują bieżące informacje o stanie danego ula. Zebrane w ten sposób dane będą między innymi  służyć  do określenia potencjału miododajnego lasów i racjonalnego ich wykorzystania, z uwzględnieniem potrzeb wielu innych gatunków pszczołowatych. Podczas spotkania z uczniami pan leśniczy omówił również najważniejsze elementy z zakresu biologii pszczoły miodnej, przypomniał jak ważnym elementem w ekosystemie jest ten pożyteczny owad. Zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia, które wynikają z nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin i przypomniał młodym rolnikom o podstawowych zasadach ich stosowania.

Panie Jacku gorąco dziękujemy za przeprowadzoną lekcję i zapraszamy ponownie w nasze skromne mury😊.

Tym z Was, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wykładzie przypominamy: Opryski powinno się wykonywać w godzinach przedwieczornych, kiedy  loty pszczół już ustają!!!

Jubileusz szkoły

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów informuje o możliwości wsparcia finansowego zakupu repliki Sztandaru Szkoły. Fundatorzy, którzy dokonają wpłaty na kwotę powyżej 500 zł, zostaną upamiętnieni na drzewcu Sztandaru.

Wpłaty na konto 50 8937 0007 0000 3610 2000 0010 można dokonać do 15.08.2021r .

Wygraliśmy rywalizację w konkursie LSMW w ramach projektu: „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”!

     Dobiegła końca realizacja projektu zorganizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), w którym brało udział 10 szkół rolniczych z całej Polski. Bogaty program, w tym warsztaty terenowe, zorganizowanie poligonów Lokalnego Systemu Monitoringu Wód i systematyczne badania wody gruntowej na obecność związków azotu, konkursy oraz opracowanie i wdrożenie planów mających na celu podwyższenia stanu bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnim etapem projektu było wykonanie zamierzeń związanych z ochroną bioróżnorodności oraz obniżenia poziomu azotanów w wodach gruntowych i powierzchniowych na terenie użytkowanym przez szkołę. Rezultaty tych działań z kwietnia i maja br. przedstawia nasz film i raport końcowy, które są dostępne w załączonych linkach. Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami.

     Nasze działania, realizowane głównie przez sześcioosobową drużynę projektową przy znacznym udziale licznej grupy nauczycieli i uczniów szkoły, zostały wysoko ocenione przez ekspertów powołanych przez FDPA – uzyskaliśmy pierwsze miejsce w rankingu szkół uczestniczących w Projekcie. Serdecznie dziękuję za wspaniałą współpracę i włożony wysiłek, pomysłowość oraz systematyczność  w kilkuletnich działaniach z korzyścią dla środowiska naturalnego naszej Krajny.

Opiekun grupy projektowej: Roman Jasiński

Strona projektu: www.fdpa.org.pl/rozstrzygniecie-konkursu-lsmw-v1

« Older posts
Skip to content