Autor: admin (Page 1 of 104)

Podsumowanie cyklu szkoleniowego dla młodzieży

Pisaliśmy już o naszej współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Młodzież brała udział w wykładzie nt. przygotowania zwierząt hodowlanych do wystaw, a także w zajęciach praktycznych o tej tematyce. PFHBiPM również chwali sobie współpracę z nami, o czym pisze w swoim czasopiśmie branżowym „Hodowla i chów bydła”. O naszej współpracy można przeczytać na łamach tradycyjnego papierowego wydawnictwa (numer7/2022) oraz w Internecie. Podjemy link tutaj.

Agroshow 2022

Dnia 23 września 2022 r. uczniowie ZSCKR w Brzostowie brali udział w wycieczce zawodowej na AGRO-SHOW 2022. Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami wprowadzanymi na rynek rolniczy oraz określenie kierunków rozwoju branży rolniczej. Wyjazd odbył się w miłej w atmosferze, ponieważ wszyscy uczestnicy chętnie zdobywają nową wiedzę oraz doświadczenia, a wystawa oferowała wiele nowinek technicznych. 
Wśród 58 uczestników znalazły się osoby z kierunku rolniczego, mechanizacji rolnictwa oraz weterynarii.

Konkurs  dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie

Podczas  XXIII Międzynarodowej Wystawy AGRO SHOW w Bednarach na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy odbył się konkurs dla młodzieży ze szkół rolniczych województwa wielkopolskiego dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Naszą szkołę reprezentowali: Oskar Ludowicz, Mateusz Kostuś i Franciszek Szostak. Inspektorzy okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przygotowali dwa typy zadań – test jednokrotnego wyboru wyłonił czworo najlepszych startujących, którzy walczyli w drugiej części opisując zasady bhp na podstawie sytuacji przedstawionych na fotografiach. Oskar Ludowicz wygrał obydwa etapy i uzyskał pierwsze miejsce w swojej grupie, za co otrzymał nagrodę rzeczową. Gratulujemy zwycięstwa i dziękujemy za udział w konkursie naszym uczniom. Ta forma rywalizacji sprzyja poszerzaniu wiedzy i motywuje do stosowania zasad bhp w gospodarstwach rolniczych.

Wizyta uczestników II Samorządowego Rajdu Rowerowego z Rakoniewic

Michał Drzymała, zanim w 1927 roku osiedlił się w Grabównie, „mieszkał”
w swoim słynnym wozie w Podgradowicach (obecnie Drzymałowo) znajdujących się opodal Rakoniewic. Rocznica urodzin naszego bohatera narodowego stała się przyczynkiem do odwiedzin jego grobu w Miasteczku Krajeńskim przez przedstawicieli Urzędu Miasta w Rakoniewicach, którzy zorganizowali
II Samorządowy Rajd Rowerowy. Wśród uczestników rajdu, oprócz rakoniewickich urzędników, byli także praprawnukowie Michała Drzymały. 
Po pokonaniu na dwóch kółkach 180 km dotarli w piątek 16 września 2022 r.
na cmentarz, gdzie wspólnie z przedstawicielami Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie uczcili pamięć naszego patrona.  Po złożeniu kwiatów na grobie Drzymałów cała grupa odwiedziła siedzibę ZSCKR w Brzostowie.
Pan Michał Tuliszewski – dyrektor szkoły i pani Wiesława Krzemińska – nauczycielka historii, przedstawili genezę powstania repliki wozu Drzymały jako „Jeżdżącej lekcji historii”, w którym zgromadzono pamiątki po bohaterze narodowym oraz przedmioty z jego epoki. Na koniec przedstawiciele Stowarzyszenia MORENA w Brzostowie zaprosili wszystkich zebranych na obiad podany w pracowni gastronomicznej ZSCKR w Brzostowie.

165 rocznica urodzin Michała Drzymały

13 września w dniu 165 rocznicy urodzin patrona naszej szkoły, nasi uczniowie złożyli kwiaty na grobie Michała Drzymały, który znajduje się na cmentarzu w Miasteczku Kraj., a później uczestniczyli w wykładzie o Jego życiu, który odbył się w siedzibie fundacji „Centrum Dialogu i Integracji” w Brzostowie. Postać Michała Drzymały – bohatera narodowego przybliżyła pani Jolanta Adamczyk.

Park w Brzostowie niczym Ogród Saski…

Park w Brzostowie niczym Ogród Saski rozbrzmiał dziś wersetami Ballad i Romansów Adama Mickiewicza.

Co roku chętnie przyłączamy się do akcji organizowanej przez parę prezydencką. Wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Miasteczku Krajeńskim wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu również tym razem. Ta edycja była dla nas wyjątkowa, ponieważ to my byliśmy jej gospodarzami na terenie naszej gminy. Swoją obecnością zaszczycił nas pan wójt, proboszcz z Miasteczka Krajeńskiego, dyrekcja SP w Miasteczku wraz z nauczycielami i uczniami. Za zaangażowanie dziękujemy również naszym uczniom i uczennicom oraz pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do uświetnienia wydarzenia.

Wspólnie przeczytaliśmy Romantyczność, Świteź, Świteziankę oraz Lilije. Liryczną atmosferę podkreśliła oprawa muzyczna w wykonaniu Marcina Semraua, bukiety polnych kwiatów oraz wianki na głowach dziewcząt.

Nasi uczniowie wespół z dyrektorem wyrecytowali Lilije. Wstęp w wykonaniu pana dyrektora Michała Tuliszewskiego można obejrzeć tutaj.

Serdecznie dziękujemy pani Bernadetcie Kulińskiej – dyrektor GBP w Miasteczku za owocną współpracę.

« Older posts
Skip to content