kierunki kształcenia

Technikum w zawodach:

  •  Technik rolnik

Kończąc ten kierunek będziesz przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa, albo podjęcia pracy w szerokiej branży rolniczej.  Poznasz zasady: planowania organizacji gospodarstwa rolnego, produkcji zwierzęcej i roślinnej, prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu. Zdobędziesz wiedzę i kwalifikacje do pozyskiwania środków unijnych. Uzyskasz prawo jazdy kategorii B, T oraz na kombajn. Będziesz mógł kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunkach pokrewnych rolnictwu lub zupełnie odmiennych – wszystko zależy od Ciebie.

  •  Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kończąc ten kierunek znajdziesz pracę w restauracji, barze, pubie, bufecie, stołówce, hotelu mającym zaplecze gastronomiczne. Będziesz mógł zostać kelnerem, kucharzem, dietetykiem, specjalistą ds. zdrowej żywności, menażerem restauracji, pracownikiem cateringu, sommelierem, kontrolerem jakości wyrobów spożywczych, zaopatrzeniowcem w branży spożywczej, przedstawicielem handlowym w branży gastronomicznej. Będziesz potrafił przygotowywać potrawy i napoje. Nauczysz się organizowania, nadzorowania i kierowania pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów, zasad organizacji i technologii produkcji w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego. Będziesz mógł kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunkach pokrewnych żywieniu lub zupełnie innych – wszystko zależy od Ciebie.

3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie:

  • technik rolnik
  • mechanik operator  pojazdów i maszyn rolniczych