ZS CKR w Brzostowie to placówka z wieloletnią tradycją, sięgającą 1945 roku. Szkoła mieści się w zabytkowym pałacu, stojącym w centrum pięknego parku, którego pierwszym właścicielem był Wacław Popiel – niezwykle barwna postać historyczna. Równie ciekawą postacią był bohater narodowy Michał Drzymała – patron szkoły. Okoliczności przyrody, tchnienie historii, mała liczba uczniów i środki, które przekazuje szkole Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprzyjają zarówno nauce, jak i rozwijaniu pasji.

Szkoła od lat kształci młodych ludzi, dając im możliwość zdobycia zawodu oraz zdania matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych – pokrewnych zawodowi lub innych. Dzięki funduszom pozyskiwanym z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posiadamy dobrze wyposażone pracownie zawodowe i klasy lekcyjne. Do naszej dyspozycji pozostaje 26ha gospodarstwo rolne. Hodujemy również zwierzęta – bydło, owce, króliki, konie, kury. 

Kładziemy nacisk na nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, co otwiera naszym uczniom drogę na studia. Absolwenci wybierają kierunki rolnicze i gastronomiczne, ale również inne, np. budownictwo czy biotechnologię. Wśród naszych uczniów  mamy olimpijczyków i stypendystów ministerialnych.