Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Kwalifikacje zawodowe:

ROL. 02  – Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL. 08  – Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 Opis zawodu:

   Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,  a także stosowaniem nowych technologii w eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych opartych na technikach komputerowych z wykorzystaniem elektroniki i automatyki.

Zawód ten daje również możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość ich obsługi i naprawy.

 Baza lokalowa szkoły:

 1. Szkoła posiada warsztat wyposażony częściowo w sprzęt potrzebny do zajęć praktycznych, napraw bieżących oraz diagnostyki pojazdów i maszyn rolniczych.
 2. Warsztat wyposażony jest w stanowiska ślusarskie niezbędne do obróbki ręcznej metalu, wykonywania połączeń spawanych w osłonie CO lub za pomocą łuku elektrycznego. Wyposażenie warsztatu stanowią wiertarki słupowe, szlifierka, spawarki, sprężarka oraz drobny sprzęt elektryczny (szlifierka kątowa, wiertarki, itp.).
 3. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny park maszynowy do którego zaliczamy ciągniki, maszyny i pojazdy samojezdne. W grupie ciągników wyróżniamy pojazdy do prac lekkich (Ursus C330, Zetor 5245, Ursus 3512), prac średnich (Ursus 912) i ciężkich (Pronar 1221a oraz Kubota MG-115x-IV).
 4. Prace załadunkowe ułatwiają ładowarki znajdujące się w gospodarstwie szkolnym (ładowarka teleskopowa MANITUE i BOBCAT).
 5. Zbiór zbóż odbywa się przy pomocy kombajnu (NEW HOLLAND 5070).
 6. Prace transportowe ułatwiają przyczepy o różnej ładowności (od 3,5 do 6 ton).
 7. Koszenie i zbiór pasz zielonych odbywa się za pomocą kosiarki dyskowej i rotacyjnej, a sam zbiór za pomocą prasy zwijającej i kostkującej firmy SIPMA.
 8. Do uprawy i siewu zbóż wykorzystujemy pług czteroskibowy obracalny, agregat ścierniskowy i uprawowo- siewny oraz bronę talerzową.
 9. Nauka jazdy ciągnikiem odbywa się na ciągniku SOLIS 50 wraz z przyczepą dwuosiową przeznaczoną do nauki jazdy.
 10. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu nie musimy szukać ośrodków zewnętrznych do przeprowadzenia egzaminu praktycznego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

4) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;

5) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci tego zawodu uzyskują uprawnienia rolnicze respektowane w całej Unii Europejskiej i mogą:

a) prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego,

b) prowadzić i przejmować gospodarstwa rolne,

c) pracować jako menadżer przedsiębiorstw rolnych lub właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą,

d) podjąć pracę zawodową na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego; jako serwisant renomowanych producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku,

e)  kontynuować naukę na wybranej uczelni.

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 1. nauka  na nowoczesnym sprzęcie rolniczym,
 2. uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi i pozyskiwania dotacji unijnych,
 3. kurs prawo jazdy kat. T,
 4. kurs prawo jazdy kat. B,
 5. możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień,
 6. możliwość odbycia praktyk zagranicznych.