Dyrektor:

mgr inż. Michał Tuliszewski

Język polski/Historia i teraźniejszość

mgr Ilona Pazderska

Język polski 

mgr Marta Chrzan

Język angielski:

mgr inż. Michał Tuliszewski, mgr Milena Larek, mgr Dominika Kunek 

Język niemiecki:

mgr Katarzyna Młynkiewicz-Kocoń

Matematyka:

mgr Robert Zmitrowicz

Biologia:

mgr inż. Roman Jasiński, mgr inż. Izabela Duszczak, mgr inż. Ewelina Peplińska 

Historia/ Wiedza o społeczeństwie:

mgr Wiesława Krzemińska, mgr Ilona Pazderska

Chemia:

mgr inż.  Ewelina Peplińska

Fizyka:

mgr Piotr Huszek

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Emilia Ajsztet

Informatyka:

mgr Monika Tomko-Nowak

Geografia:

mgr Wiesława Krzemińska

Zajęcia praktyczne TŻiUG/przedmioty zawodowe:

mgr inż. Katarzyna Gardecka, mgr inż. Dobrochna Szydełko, mgr Anna Śmiechowska, mgr inż. Jarosław Seweryn 

Zajęcia praktyczne TR, TW, TMiA/przedmioty zawodowe:

mgr inż. Joanna Kosterka-Sieczka, mgr inż. Zbigniew Odor, mgr inż. Marcin Semrau, mgr inż. Wojciech Jaworski, mgr inż. Przemysław Kozak, mgr inż. Cezary Szpot, Agata Sibielak-Stypa

 Instruktor nauki Jazdy:

Mariusz Scharwerk

Pedagog specjalny: 

Sławomira Janowiak                                                   

Religia:

mgr  Anna Thomas

Biblioteka szkolna:

mgr Emilia Ajsztet, mgr Marta Kosterka

Wychowawcy w internacie:

mgr Anna Śmiechowska, mgr Aleksandra Duda,  mgr Monika Tomko-Nowak, mgr Marcin Kolasiński 

pedagog:

mgr Agnieszka Machnik 

psycholog:

 mgr Izabela Czechowska – Zerzut