Dyrektor:

mgr inż. Michał Tuliszewski

Język polski/Historia i społeczeństwo

mgr Ilona Pazderska

Język angielski:

mgr inż. Michał Tuliszewski, mgr Milena Larek

Język niemiecki:

mgr Katarzyna Młynkiewicz-Kocoń

Matematyka:

mgr Robert Zmitrowicz

Biologia:

mgr inż. Roman Jasiński, mgr inż. Izabela Duszczak, mgr inż. Ewelina Peplińska 

Historia/ Wiedza o społeczeństwie:

mgr Wiesława Krzemińska, mgr Ilona Pazderska

Chemia:

mgr inż.  Ewelina Peplińska

Fizyka:

mgr Piotr Huszek

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Emilia Ajsztet

Informatyka:

mgr inż. Zbigniew Odor

Geografia:

mgr Wiesława Krzemińska

Zajęcia praktyczne TŻiUG/przedmioty zawodowe:

mgr inż. Maria Kujawska, mgr inż. Katarzyna Gardecka, mgr inż. Dobrochna Szydełko, mgr Anna Śmiechowska, mgr inż. Jarosław Seweryn 

Zajęcia praktyczne TR/przedmioty zawodowe:

mgr inż. Joanna Kosterka-Sieczka, mgr inż. Zbigniew Odor, mgr inż. Marcin Semrau, mgr inż. Wojciech Jaworski, mgr inż. Przemysław Kozak                                                          

Religia:

mgr Lucyna Kalczyńska

Biblioteka szkolna:

mgr Emilia Ajsztet, mgr Marta Kosterka

Wychowawcy w internacie:

mgr Anna Śmiechowska, mgr Aleksandra Duda, mgr Anna Thomas, mgr Monika Tomko-Nowak