Ustawa o środkach ochrony roślin nakłada na wszystkich profesjonalnych użytkowników obowiązek posiadania uprawnień do stosowania środków ochrony roślin.

      W dniach 18-19 kwietnia 2024 r. na terenie naszej szkoły odbyło się szkolenie podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin, które uprawnia do stosowania środków ochrony roślin w gospodarstwie rolniczym, ogrodniczym i sadowniczym. Uczestnicy poznali  przepisy prawne, zasady integrowanej produkcji roślin z użyciem środków ochrony roślin, techniki wykonywania zabiegów, zasady zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu Ś.O.R na środowisko oraz zasady BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Grupa naszych uczniów, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, uzyskała uprawnienia na okres 5 lat na stosowanie Ś.O.R

Szkolenie przeprowadził zespół inspektorów PIORiN z Piły i Leszna zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa w Kaliszu.