Kategoria: Rozwój kształcenia zawodowego (Page 1 of 97)

AKCJA ” ŻONKILE”

W 81 rocznicę powstania w getcie warszawskim uczniowie ZS CKR w Brzostowie wzięli udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jej celem jest upamiętnienie powstania w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Na lekcjach historii zostały przybliżone losy Marka Edelmana i Ireny Sendlerowej, dylematy i myśli osobiste powstańców. Kolejną częścią zajęć było wykonanie papierowych żonkili, które nierozerwalnie łączą się z dniem 19 kwietnia. Nad przebiegiem akcji czuwały panie: Ilona Pazderska i Dorota Matczyńska.

Kwietniowe konkursy dla rolników

       W dniu 11.04.2024 r. odbył się na terenie Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy finał X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Indeks dla Rolnika”, a  12.04.2024 r. w ZSCKU im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W pierwszym z tych konkursów wzięło udział troje naszych uczniów, którzy przedstawili przed komisją swoje prezentacje multimedialne na temat produkcji
i zastosowania biogazu. Natomiast w konkursie OWiUR nasi uczniowie wystartowali w czterech blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa i weterynaria.

      Najlepsze wyniki osiągnął uczeń drugiej klasy Stanisław Radka, który uzyskał indeks uczelni bydgoskiej oraz pierwsze miejsce w bloku produkcja roślinna Olimpiady kwalifikując się do finału krajowego OWiUR, który odbędzie się w maju na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

       Gratulujemy Stasiowi i dziękujemy pozostałym uczestnikom za zaangażowanie oraz nauczycielom, którzy pomogli przygotować się do konkursów i opiekowali się nimi podczas wyjazdów.

Roman Jasiński

XIX Olimpiada Przedsiębiorczości 2024

11 kwietnia nasz uczeń Marcin Drab z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, wziął udział w  finale centralnych eliminacji XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji olimpiady to ,,Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami, oddziaływanie na otoczenie, godna praca”. Do finału w wyniku eliminacji przystąpiło 100 najlepszych uczniów ze szkół średnich z całej Polski, spośród 6759 uczestników olimpiady. Marcin jako uczestnik finału uzyskał indeks na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.

Gratulujemy Marcinowi tak wysokiego miejsca w jednej z największych olimpiad przedmiotowych w naszym  kraju!!!

Szkolenie na temat inseminacji

       Przedstawiciele Centrum Pozyskiwania Nasienia „INSEFARM” w Śmiłowie przeprowadzili w naszej szkole 20 marca 2024 r. warsztaty dotyczące pozyskiwania nasienia i inseminacji loch. Zgromadzeni w auli uczniowie kształcący się w zawodach: technik weterynarii oraz technik rolnik, zapoznali się z działalnością spółki Insefarm w zakresie rozrodu trzody chlewnej, w tym: warunków utrzymania knurów o najwyższych walorach genetycznych, procedur pozyskiwania nasienia, jego porcjowania i konserwacji oraz zasadach i metodach inseminacji loch. Szczególną uwagę zwracali na zapewnienie bioasekuracji. Najciekawsza była prezentacja przyborów do inseminacji oraz sposobu jego użycia z wykorzystaniem modelu narządów rozrodczych lochy.

  Serdecznie dziękujemy Pani Alicji Rogusz oraz Panu Maciejowi Łęgowskiemu za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia. W maju spotkamy się ponownie z kolejnym tematem dotyczącym chowu i hodowli świń.

« Older posts
Skip to content