Akademia kulinarna – od nauki do sztuki kulinarnej

Rusza Akademia Kulinarna NESTLÉ Professional ONLINE – YES CHEF

Akademia Kulinarna NESTLÉ Professional ONLINE – YES CHEF to cykl spotkań przeznaczony dla, szefów kuchni, kucharzy i młodych adeptów sztuki kulinarnej przygotowanych za pośrednictwem FanPage’a „Profesjonaliści od Kuchni”. Tzw. LIVE STREAMINGI będą posiadały interesującą tematykę, dzięki której będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji m.in. na temat podziału sosów gorących, wywarów oraz korzyści płynących z używania produktów pod marką CHEF.

Terminy:

LIVE numer 1 odbędzie się 25.02.2021 – „Podział wywarów i ich zastosowanie w gastronomii”

LIVE numer 2 odbędzie się 03.03.2021 – „Podział sosów gorących i ich charakterystyka”

LIVE numer 3 odbędzie się 10.03.2021 – „Innowacyjne redukcje i przyprawy”

LIVE numer 4 odbędzie się 17.03.2021 – „Kalkulator wywarów czyli matematyka w kuchni”.

Kochani Uczniowie dodajcie do obserwowanych FanPage „Profesjonaliści od Kuchni” i weźcie udział w szkoleniach!!!

Program ,,Czyste powietrze"

Programu ,,Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Jego celem głównym jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

– https://czystepowietrze.gov.pl/wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gminami-rusza-druga-czesc-programu-czyste-powietrze-2-0/
– https://czystepowietrze.gov.pl/w-programie-czyste-powietrze-bedzie-latwiej-kwalifikowac-zielone-urzadzenia-i-materialy/
– https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-grubosci-izolacji-nowe-narzedzie-dla-wnioskodawcow-czystego-powietrza/
– https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze-e-wnioski-bez-wychodzenia-z-domu/
– https://czystepowietrze.gov.pl/rusza-program-czyste-powietrze-2-0/

załączniki:

Niepodległa piórem i obiektywem

Uczennice kl. II TR Katarzyna Wyrobek i Julia Serwin zdobyły I miejsce w konkursie ogólnokrajowym ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. Niepodległa piórem i obiektywem. Uczestnicy konkursu mogli wybrać jedną z trzech form wypowiedzi artystycznej – opowiadanie, wiersz bądź fotografię.  Każda miała nawiązywać do wydarzeń z lat 1918 – 1920, a więc do czasów Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, tworzenia nowego Niepodległego Państwa Polskiego. Dziewczyny wykonały zdjęcie, które było migawką artystyczną pokazującą alegorię Polski -kobiety, w kontekście Bitwy Warszawskiej. Zaakcentowały też rolę kobiet, uczestniczących w walce o wolność. Kadr stanowił połączenie pasji; Miłości do koni i zdjęć artystycznych , które z melancholijną duszą, realizują się w szkole o profilu rolniczym.

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego pogłębiania pasji, która karmi ludzką duszę, ciało i umysł.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH ZSCKR W BRZOSTOWIE

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH ZSCKR W BRZOSTOWIE

przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 sesja zimowa 2021 r.

kwalifikacje w zawodach:

  1. Technik żywienia i usług gastronomicznych, TG.16 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
  2. Technik rolnik, RL.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
  3. Terminy:
Część praktyczna (d)Część pisemna
11.01.2021 r. (poniedziałek) godz. 13:0012.01.2021 r. (wtorek) godz. 12:00

Uwaga!: podane wyżej godziny to czas rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności wstępnych (sprawdzenie tożsamości, losowanie miejsc i zajęcie miejsc, sprawdzenie danych osobowych i złożenie podpisów przez uczniów
w wykazie zdających,  odebranie materiałów egzaminacyjnych w obecności zdającego  od PZE, tj. Pana Dyrektora) do szkoły zdający powinni przybyć najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Proszę pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości ze zdjęciem.

  • Przybory pomocnicze:

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani innych przedmiotów nie wymienionych w komunikacie dyrektora CKE.

Można stosować:

kwalifikacjaTG.16RL.16
część pisemnaDługopis z czarnym tuszem (obowiązkowo) kalkulator prosty (nieobowiązkowo).Długopis z czarnym tuszem (obowiązkowo) kalkulator prosty (nieobowiązkowo).
część praktycznaDługopis z czarnym tuszem oraz: kalkulator  prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.Długopis z czarnym tuszem oraz:  kalkulator  prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.

Uwaga: ze względu na sytuację pandemiczną wyżej wymienione przybory przynoszą zdający ; zdający nie powinni pożyczać i wymieniać się przyborami;

Zdający może także wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

  • Wybrane wytyczne CKE, MEN oraz GIS w związku z pandemią COVID-19:

– na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19;

– nie może brać udziału w egzaminie osoba objęta izolacją lub kwarantanną albo jeśli przebywa w domu z osobą będącą w izolacji;

– zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek; rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. można ewentualnie przechować w szafce
w szatni;

– czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos; zakaz gromadzenia się obowiązuje także po zakończeniu egzaminu;

– zdający są zobligowani do zachowania higieny rąk – przy wejściu do szkoły i w sali egzaminacyjnej będą dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji;

– zespół nadzorujący egzamin powinien być poinformowany o zdających chorujących na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie;  członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”;

– uczestnicy egzaminu stosują zasadę niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

– procedury egzaminu przewidują możliwość  przerwania egzaminu w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, albo innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu
w danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem; w takim przypadku należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego lub członka ZN oraz wdrożyć procedurę izolacji, a w razie pogarszania się stanu zdrowia wezwać pogotowie ratunkowe.

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

4.Wybrane treści komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2020r. Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

„… w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316), uprzejmie informujemy, że:

  • zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu ww. egzaminów nie obejmują – podczas tych egzaminów – ograniczenia dotyczące zgromadzeń (§ 28 ust. 13 pkt 9 rozporządzenia). Zwracamy jednak uwagę na konieczność ograniczania liczby osób w salach egzaminacyjnych przez przeprowadzanie egzaminu w większej liczbie sal. Przypominamy również o obowiązku regularnego wietrzenia sal egzaminacyjnych oraz innych miejsc przeprowadzania egzaminu;
  • po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m (§ 27 ust. 3 pkt 15 rozporządzenia). Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Oczywiście wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Przypominamy również o konieczności regularnego mycia lub dezynfekcji dłoni oraz – w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów – chronieniu dłoni przy pomocy rękawiczek jednorazowych;…”

Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

przygotował: Roman Jasiński

 kierownik PNZ,

 ZSCKR w Brzostowie