Page 2 of 168

Szkolenia dla weterynarzy i rolników

     We wtorek 21 maja 2024 r. gościliśmy w szkole przedstawicieli PPR „AGRIFARM” w Śmiłowie, którzy opowiedzieli uczniom o aspektach pracy w fermie trzody chlewnej. Prelegenci zwrócili uwagę na istotną rolę człowieka w kształtowaniu zachowania zwierząt, które potem mogą przynieść sukces w chowie i hodowli oraz przyjemność pracy w zawodzie:

  1. Należy umieć widzieć, a nie tylko patrzeć.
  2. Aby zostać dobrym technikiem weterynarii trzeba najpierw być dobrym zootechnikiem.
  3. Dobrze traktowane zwierzęta odwdzięczą się człowiekowi swoją ufnością i spokojnym usposobieniem.

      Kolejnego dnia młodzież zapoznała się z oddziaływaniem humusu na jakość gleby oraz plony i zdrowotność uprawianych roślin. Doradcy klienta z Kopalni Węgla Brunatnego SIENIAWA chyba skutecznie zachęcili słuchaczy do zainteresowania się ich ekologicznym produktem nagrodzonym między innymi „Laurem Konsumenta” i wyróżnieniem „Polska Dobra Marka”.

 Roman Jasiński

Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin

     Ustawa o środkach ochrony roślin nakłada na wszystkich profesjonalnych użytkowników obowiązek posiadania uprawnień do stosowania środków ochrony roślin.

      W dniach 18-19 kwietnia 2024 r. na terenie naszej szkoły odbyło się szkolenie podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin, które uprawnia do stosowania środków ochrony roślin w gospodarstwie rolniczym, ogrodniczym i sadowniczym. Uczestnicy poznali  przepisy prawne, zasady integrowanej produkcji roślin z użyciem środków ochrony roślin, techniki wykonywania zabiegów, zasady zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu Ś.O.R na środowisko oraz zasady BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Grupa naszych uczniów, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, uzyskała uprawnienia na okres 5 lat na stosowanie Ś.O.R

Szkolenie przeprowadził zespół inspektorów PIORiN z Piły i Leszna zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa w Kaliszu.

AKCJA ” ŻONKILE”

W 81 rocznicę powstania w getcie warszawskim uczniowie ZS CKR w Brzostowie wzięli udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jej celem jest upamiętnienie powstania w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Na lekcjach historii zostały przybliżone losy Marka Edelmana i Ireny Sendlerowej, dylematy i myśli osobiste powstańców. Kolejną częścią zajęć było wykonanie papierowych żonkili, które nierozerwalnie łączą się z dniem 19 kwietnia. Nad przebiegiem akcji czuwały panie: Ilona Pazderska i Dorota Matczyńska.

Kwietniowe konkursy dla rolników

       W dniu 11.04.2024 r. odbył się na terenie Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy finał X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Indeks dla Rolnika”, a  12.04.2024 r. w ZSCKU im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W pierwszym z tych konkursów wzięło udział troje naszych uczniów, którzy przedstawili przed komisją swoje prezentacje multimedialne na temat produkcji
i zastosowania biogazu. Natomiast w konkursie OWiUR nasi uczniowie wystartowali w czterech blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa i weterynaria.

      Najlepsze wyniki osiągnął uczeń drugiej klasy Stanisław Radka, który uzyskał indeks uczelni bydgoskiej oraz pierwsze miejsce w bloku produkcja roślinna Olimpiady kwalifikując się do finału krajowego OWiUR, który odbędzie się w maju na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

       Gratulujemy Stasiowi i dziękujemy pozostałym uczestnikom za zaangażowanie oraz nauczycielom, którzy pomogli przygotować się do konkursów i opiekowali się nimi podczas wyjazdów.

Roman Jasiński

« Older posts Newer posts »
Skip to content