Przedstawiciele Centrum Pozyskiwania Nasienia „INSEFARM” w Śmiłowie przeprowadzili w naszej szkole 20 marca 2024 r. warsztaty dotyczące pozyskiwania nasienia i inseminacji loch. Zgromadzeni w auli uczniowie kształcący się w zawodach: technik weterynarii oraz technik rolnik, zapoznali się z działalnością spółki Insefarm w zakresie rozrodu trzody chlewnej, w tym: warunków utrzymania knurów o najwyższych walorach genetycznych, procedur pozyskiwania nasienia, jego porcjowania i konserwacji oraz zasadach i metodach inseminacji loch. Szczególną uwagę zwracali na zapewnienie bioasekuracji. Najciekawsza była prezentacja przyborów do inseminacji oraz sposobu jego użycia z wykorzystaniem modelu narządów rozrodczych lochy.

  Serdecznie dziękujemy Pani Alicji Rogusz oraz Panu Maciejowi Łęgowskiemu za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia. W maju spotkamy się ponownie z kolejnym tematem dotyczącym chowu i hodowli świń.