11 kwietnia nasz uczeń Marcin Drab z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, wziął udział w  finale centralnych eliminacji XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji olimpiady to ,,Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami, oddziaływanie na otoczenie, godna praca”. Do finału w wyniku eliminacji przystąpiło 100 najlepszych uczniów ze szkół średnich z całej Polski, spośród 6759 uczestników olimpiady. Marcin jako uczestnik finału uzyskał indeks na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.

Gratulujemy Marcinowi tak wysokiego miejsca w jednej z największych olimpiad przedmiotowych w naszym  kraju!!!