W dniu 11.04.2024 r. odbył się na terenie Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy finał X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Indeks dla Rolnika”, a  12.04.2024 r. w ZSCKU im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W pierwszym z tych konkursów wzięło udział troje naszych uczniów, którzy przedstawili przed komisją swoje prezentacje multimedialne na temat produkcji
i zastosowania biogazu. Natomiast w konkursie OWiUR nasi uczniowie wystartowali w czterech blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa i weterynaria.

      Najlepsze wyniki osiągnął uczeń drugiej klasy Stanisław Radka, który uzyskał indeks uczelni bydgoskiej oraz pierwsze miejsce w bloku produkcja roślinna Olimpiady kwalifikując się do finału krajowego OWiUR, który odbędzie się w maju na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

       Gratulujemy Stasiowi i dziękujemy pozostałym uczestnikom za zaangażowanie oraz nauczycielom, którzy pomogli przygotować się do konkursów i opiekowali się nimi podczas wyjazdów.

Roman Jasiński