Page 3 of 167

Nasz Vincent

26 stycznia uczniowie naszej szkoły mieli okazję zetknąć się z twórczością Vincenta van Gogha. Młodzież odwiedziła multisensoryczną wystawę dzieł holenderskiego malarza, znajdującą się w Poznaniu. Dzięki zaawansowanej technologii obrazy dosłownie ożyły, dzięki czemu uczniowie mogli zrozumieć na czym polega fenomen twórczości van Gogha i zetknąć się z tym, co najbardziej charakterystyczne w jego twórczości – żywą kolorystyką i emocjonalnym oddziaływaniem na odbiorcę. Wyjazd był również dobrą okazją do tego, by miło spędzić czas w kinie, a obejrzany film z pewnością stanie się punktem wyjścia do rozważań na temat obrazu współczesnej młodzieży czy relacji nauczyciel – uczeń. Opiekunowie: M. Chrzan, E. Peplińska

„Instytucje działające na rzecz rolnictwa” – lekcja w terenie

Lekcje poza murami szkoły mogą być doskonałą odskocznią od codziennych zajęć w klasie, o czym przekonali się uczniowie klasy III Technikum Rolniczego i Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. W ramach innowacji „Instytucje rolnicze przyjazne rolnikowi”, w dniu 8 grudnia br.,  uczniowie wraz z opiekunami p. Moniką Tomko-Nowak i p. Wojciechem Jaworskim uczestniczyli  w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pile w spotkaniu z przedstawicielami instytucji rolniczych działających na terenie  naszego powiatu.

Na początku spotkania głos zabrał Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu p. Bogdan Fleming, który przywita nas, po czym opowiedział o inwestycjach w gospodarstwach rolnych, o zasobie gruntów do wydzierżawienia w powiatach, o zadaniach realizowanych przez KOWR. Następnie p. Danuta Klawińska-Mozelewska –  Główny Specjalista w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobami w Pile przedstawiła nam temat dotyczący gospodarowania nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa. Uczniowie dowiedzieli się m.in.  jakie są tryby przetargów i na czym one polegają, kiedy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej.  Mieliśmy również okazję zwiedzić Oddział Zamiejscowy KOWR w Pile.

Zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówiła nam p. Grażyna Suchocka – z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Pile. W swoim wystąpieniu przedstawiła informacje na temat historii Agencji oraz na temat wsparcia finansowego w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, w szczególności dotyczących dopłat bezpośrednich.

Pani Mariola Grześk, reprezentująca Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówkę Terenową w Pile, przybliżyła nam  sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników, opowiedziała nam o zagrożeniach związanych z wypadkami przy pracach rolniczych. Na końcu wysłuchaliśmy p. Michała Gawłowskiego z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Poznaniu Biura Powiatowego w Pile (Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego), dzięki któremu dowiedzieliśmy się m.in. od czego rolnik  może odliczyć VAT.

Dziękuję Dyrektorowi OT KOWR w Poznaniu p. Bogdanowi Flemingowi oraz p. Danucie Klawińskiej-Mozelewskiej za gościnność i pomoc w organizacji spotkania.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom biorącym udział w spotkaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, w szczególności p. Iwonie Świechowskiej za przekazane materiały informacyjne.

Monika Tomko-Nowak

Wystawa w BWA

Pewnego listopadowego popołudnia zabrałem członków Koła Plastycznego działającego przy ZS CKR w Brzostowie do pilskiego Biura Wystaw Artystycznych w celu obejrzenia jego aktualnej ekspozycji. Mieliśmy szczęście skorzystać jednocześnie z trzech wystaw – obejrzeliśmy zdjęcia z powojennej historii miasta Piły autorstwa Romana i Andrzeja Zaranków, „malarstwo pikselowe” Ryszarda Lecha oraz baśniowe prace olejne Małgorzaty Borsukiewicz. Ekspozycje są różne w formie i nastroju, zmuszają do dłuższej zadumy. Szczególne wrażenie wywarły na mnie fotografie ukazujące życie dawnej Piły – głównie dlatego, że to miasto mojej młodości i pamiętam jeszcze ten jego dawny klimat oraz niektóre już nieistniejące budynki. Ogarnia mnie żal, że większa część ruin tego niegdyś pięknego miasta nie została odbudowana i zastąpiona przez „klocki” z żelbetonu.

Spędziliśmy miło czas wśród plastycznych dzieł szukając inspiracji do naszych artystycznych działań, a kustoszka wystawy poczęstowała nas okazjonalnymi lizakami (z limitowanej serii z serduszkiem) i pozwoliła nam na próbki gry na fortepianie.

Roman Jasiński, nauczyciel prowadzący Koło Plastyczne

« Older posts Newer posts »
Skip to content