PROJEKT: „ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W BRZOSTOWIE” – ruszyły szkolenia dla uczniów

Oprócz zakupu ciągnika rolniczego, zajęć z doradcami zawodowymi i stażami u pracodawców, rozpoczęliśmy realizację kolejnego elementu projektu: cykl kursów specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli. Na przełomie lutego i marca br. odbył się kurs baristyczny poprowadzony przez pana Mieszka Walasika, trenera z Centrum Szkoleniowego OMEGA z Krakowa. Młodzież poznała historię kawy, nauczyła się ją parzyć na wiele sposobów z użyciem specjalistycznego ekspresu ciśnieniowego oraz wykwintnie dekorować metodą Latte art.

W dniach 10-11 marca odbyło się kolejne szkolenie – tym razem dla uczniów technikum rolniczego: kurs operatora pił spalinowych zorganizowany przez Firmę Szkoleniową ATTC Bogumiła Hromiak-Paprzycka. Ósemka chłopaków opanowała trudną sztukę bezpiecznej obsługi pilarek. Ta umiejętność przyda się przy pracach okołorolniczych w gospodarstwie rolnym. Prowadzący szkolenie pan Dereziński, wieloletni przedstawiciel STIHL, zwracał szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas prac z użyciem pilarek łańcuchowych.

ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI

       Dnia 25 lutego odbyły się w szkole warsztaty dla uczniów pt. „Przygotowanie planów nawozowych”. Przeprowadziła je pani Ewa Kwapich – ekspert z ramienia Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. 25-osobowa grupa uczniów szkoły zapoznała się przepisami dotyczącymi racjonalnego nawożenia zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Młodzież podjęła także działania praktyczne w zakresie pobierania próbek glebowych z pól należących do szkolnego gospodarstwa, nauczyła się określać pH gleby oraz opracowała plany nawozowe dla przykładowego gospodarstwa zajmującego się hodowlą bydła mlecznego za pomocą programu komputerowego przygotowanego przez CDR w Brwinowie.

CIĄGNIK KUBOTA

Szkoła  ZSCKR w Brzostowie wzięła udział w projekcie pt. ,,Rozwój Kształcenia  Zawodowego w Brzostowie” realizowany przez PROIECT HUB, który jest naszym partnerem.  W ramach projektu organizowane są staże, szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej pod postacią ciągnika rolniczego. Szkoła otrzymała dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 130600zł, pozostała suma 140000zł została przekazana z budżetu szkoły. Odbył się także przetarg na dostarczenie ciągnika rolniczego. Zgłosiło się dwóch oferentów ZETOR i KUBOTA, ostatecznie wygrała oferta KUBOTA. Dyrektor szkoły Michał Tuliszewski i nauczyciel Zbigniew Odor wraz z delegacją trojga uczniów pojechali odebrać ciągnik z oferty Agri5 w Okalińcu. Przewodniczący szkoły wraz z prof. Zbigniewem Odorem przyjechali do szkoły nowym traktorem. Następnie odbyła się jazda próbna uczniów posiadających prawo jazdy kat.T oraz szkolenie przeprowadzone przez serwisanta marki KUBOTA. Przedstawiciele marki KUBOTA  przeprowadzili szkolenie klas II oraz III technikum rolniczego. Najpierw odbyła się część teoretyczna, na której przedstawiono zasady eksploatacji pojazdu, a potem część praktyczna. Na koniec uczniowie otrzymali upominki i życzenia pięknej przygody z Kubotą.

Leci paka do dzieciaka

Zbiórka pomocy edukacyjnych dla dzieci z Cheshire Home – domu dziecka w Namibii zakończona!!! Przygotowaliśmy sześć plecaków i torbę wraz z niezbędnymi pomocami edukacyjnymi, za zaangażowanie i pomoc w zbiórce dziękujemy całej społeczności szkolnej !!!