Odjazd

Wóz Drzymały rozpoczyna swoją przygodę jako jeżdżąca lekcja historii. Pierwszym przystankiem jest Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy!

Jeżdżąca lekcja historii

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację projektu: Wóz Drzymały jako jeżdżąca lekcja historii. Głównym celem naszego projektu , było zbudowanie wozu, który miał pokazać historię naszego patrona- Michała Drzymały. Chcieliśmy w ten sposób uczcić 100-lecie niepodległości i pokazać , że każdy okres w naszej historii ma swoich bohaterów. To oni budują naszą tożsamość     i są nieodzowną częścią naszej teraźniejszości. A naszą częścią historii jest nasz patron- M. Drzymała. Realizacja projektu to także nauka przedsiębiorczości, współpracy i hartowanie  charakteru. Musieliśmy zmagać się z wieloma trudnościami, które traktowaliśmy jak wyzwanie, a nie problemy. Pracowaliśmy prawie rok, także w wakacje. W pocie czoła, zważywszy na temperatury, które wtedy były !!!Ta ciężka praca była przeplatana także przyjemnościami, w nagrodę, żeby nie tracić zapału i podładować akumulatory mieliśmy zarezerwowane przyjemności. Byliśmy na wycieczce w Rakoniewicach, by zobaczyć już stojącą replikę wozu i odwiedzić tamtejszą izbę pamięci poświęconą Drzymale. A przy okazji zjedliśmy obiad w Gościńcu u Michała. Było trochę przyjemności dla ciała i ducha; czyli wyjazdy do kina, escape roomu, parku linowego , a zakończymy wyjazdem na paintball.

 Nasze dzieło można już  podziwiać na dziedzińcu naszego pałacu. Oficjalnie zakończyliśmy realizację projektu. Zapraszamy wszystkich na ciekawą lekcję: Wóz Drzymały, jako jeżdżąca lekcja historii. Nasz patron jest jednym z wielu bohaterów, którzy kształtowali naszą tożsamość.

Błękitna Szkoła w Helu

12-13 kwietnia gościliśmy w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. W ramach warsztatów poznaliśmy ryby żyjące w Bałtyku. Wykonaliśmy sekcję śledzia, poznaliśmy jego przystosowanie do życia w środowisku morskim. Dowiedzieliśmy się wiele na temat morświnów, delfinów i innych waleni żyjących w Bałtyku. Obserwowaliśmy trening medyczny i karmienie fok. Z panem Mikołajem, ornitologiem pracującym w stacji obserwowaliśmy kormorany, mewy srebrzyste, rybitwy czubate, czernice, lodówki i inne ptaki charakterystyczne dla strefy przybrzeżnej. Omówiliśmy także wpływ polskiego rolnictwa na eutrofizację Bałtyku. Serdecznie dziękujemy pracownikom i edukatorom stacji za wspaniałe przyjęcie i cenną wiedzę jaką nam przekazali.

KONKURS: wybór partnera do realizacji projektu

Zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie, Brzostowo 69, 89 – 350 Miasteczko Krajeńskie ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się tutaj.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, wpłynęła jedna oferta, złożona przez Project HUB Sp. z o.o. Oferta ta została wybrana.

Rajd do Wysokiej

W ubiegły czwartek wraz z młodzieżą udaliśmy się na rowerach do Wysokiej. Podczas podróży przejeżdżaliśmy przez Grabówno, Mościska i Rudne.

We Wysokiej w Urzędzie Miasta i Gminy przywitał nas burmistrz Wysokiej Marek Madaj. Podczas spotkania burmistrz opowiedział młodzieży o funkcjonowaniu gminy, o jej walorach turystycznych oraz historycznych. Przy kawie i herbacie młodzież zadawała pytania na które otrzymała cenne odpowiedzi. Po miło spędzonym czasie udaliśmy się w drogę powrotną do Brzostowa. Był to trzeci rajd w ramach programu „Moja mała Ojczyzna”, który realizuje pani Anna Śmiechowska.