Pierwszy spływ!

Pierwszy spływ kajakowy odbył się 6 września po jednej z najpiękniejszych i najczystszych rzek w Polsce – Rurzycy. Uczestnicy pokonali trasę z Trzebieszek w górę rzeki do Rezerwatu Diabli Skok oraz w dół szlakiem Jana Pawła II do stanicy harcerskiej „Wrzosy”.
Przepiękna, słoneczna pogoda była tylko dodatkiem do pełnego wrażeń spotkania.
Drugi spływ odbędzie się ponownie rzeką Rurzycą, tym razem rozpoczniemy 18 września na ,,Wrzosach”, zakończymy w miejscowości Krępsko. Rekrutacja Trwa!!! Składajcie formularze zgłoszeniowe!!!

Projekt sfinansowano w ramach działania „Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”.

Ryś – reaktywacja!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Z radością informujemy, iż Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Ryś”, działający przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały
w Brzostowie rozpoczyna realizację projektu pt. ,,Kajakiem przez życie”.
Projekt zakłada realizację trzech spływów kajakowych rzekami naszego regionu
i skierowany jest do uczniów naszej szkoły oraz podopiecznych
DPS w Rzadkowie.

Projekt sfinansowano w ramach działania „Wspieranie na wdrażanie operacji        w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”.

 

EFS – czas start!

Nasza placówka realizuje projekt pt. Rozwój Kształcenia Zawodowego w Brzostowie. Środki na realizację projektu pozyskano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych u min. 90% z 40 uczniów (17 kobiet) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały wBrzostowie zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży, dodatkowych szkoleń i kursów, a także podniesienie kompetencji zawodowych 5 (3 K, 2M) nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie poprzez szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w okresie 01.05.2019 do 31.12.2020. 

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to:  

  • liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1.  
  • liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje – 5.  
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 40. 

W projekcie realizowane będą następujące zadania:  

1. Wyposażenie pracowni przedmiotowych. 

2. Staże zawodowe dla uczniów i uczennic. 

3. Wsparcie uczniów/uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających ich szanse na rynku pracy. 

4. Kursy i szkolenia dla nauczycieli.  

5. Doradztwo edukacyjno – zawodowe.  

Wartość projektu: 652 648,75 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 554 751,43 zł 

Odjazd

Wóz Drzymały rozpoczyna swoją przygodę jako jeżdżąca lekcja historii. Pierwszym przystankiem jest Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy!