Dobiegła końca realizacja projektu zorganizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), w którym brało udział 10 szkół rolniczych z całej Polski. Bogaty program, w tym warsztaty terenowe, zorganizowanie poligonów Lokalnego Systemu Monitoringu Wód i systematyczne badania wody gruntowej na obecność związków azotu, konkursy oraz opracowanie i wdrożenie planów mających na celu podwyższenia stanu bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnim etapem projektu było wykonanie zamierzeń związanych z ochroną bioróżnorodności oraz obniżenia poziomu azotanów w wodach gruntowych i powierzchniowych na terenie użytkowanym przez szkołę. Rezultaty tych działań z kwietnia i maja br. przedstawia nasz film i raport końcowy, które są dostępne w załączonych linkach. Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami.

     Nasze działania, realizowane głównie przez sześcioosobową drużynę projektową przy znacznym udziale licznej grupy nauczycieli i uczniów szkoły, zostały wysoko ocenione przez ekspertów powołanych przez FDPA – uzyskaliśmy pierwsze miejsce w rankingu szkół uczestniczących w Projekcie. Serdecznie dziękuję za wspaniałą współpracę i włożony wysiłek, pomysłowość oraz systematyczność  w kilkuletnich działaniach z korzyścią dla środowiska naturalnego naszej Krajny.

Opiekun grupy projektowej: Roman Jasiński

Strona projektu: www.fdpa.org.pl/rozstrzygniecie-konkursu-lsmw-v1