Projekt jest realizowany w naszej szkole od maja 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Realizatorem jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – FDPA  przy współpracy z Państwowym  Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. My jako partner jesteśmy jedną z 10 szkół w Polsce zakwalifikowaną do tego projektu. Przedsięwzięcie zakłada działania, które posłużą wprowadzeniu do programów nauczania elementów  zrównoważonego rolnictwa, m.in. 

– Jaki jest wpływ rolnictwa na degradację środowiska naturalnego?  – Jak ograniczać zanieczyszczenie środowiska spowodowane działalnością rolniczą? – Czym jest bioróżnorodność i jak ją chronić ? – Zrównoważone rolnictwo w praktyce.

· Zrównoważone rolnictwo w praktyce. Dotychczasowe wydarzenia:

  • 30-31 maja 2019 r. 12-osobowa grupa uczniów z opiekunem Romanem Jasińskim  uczestniczyła w warsztatach terenowych zorganizowanych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (ZPKWŁ) nad zbiornikiem Sulejowskim (Moszczenica, Barkowice). Tam na poligonach demonstracyjnych i w siedzibie ZPKWŁ odbyły się ciekawe zajęcia w podgrupach prowadzone przez specjalistów z dziedziny botaniki, ichtiologii i leśnictwa dotyczące poznawania fauny i flory regionu oraz przyczyn i skutków zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych oraz ze sposobami badania na zawartość azotanów wody pobranej  z gruntu za pomocą piezometrów.
  • 28 października 2019 r. u nas w szkole odbyły się warsztaty dla 25 uczniów  przeprowadzone  przez przedstawicieli realizatora projektu: panią dr hab. Katarzynę Izydorczyk z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN oraz pana Wojciecha Frątczaka z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie. Po prelekcji dotyczącej przyczyn i skutków zanieczyszczenia wód przez rolnictwo oraz prezentacji założeń monitoringu wód opracowanego przez uczniów zespołu badawczego, przeprowadzono montaż piezometrów  oraz analizę laboratoryjną próbek wody gruntowej pobranej z kilku punktów na terenie użytków rolnych i w parku.

Kolejnym etapem projektu będzie okresowy (comiesięczny) pobór próbek wody i analiza jej czystości.