21 kwietnia 2017 r. w  obiektach ZS nr2 CKU w Pyrzycach odbyły się eliminacje okręgowe OWiUR przeprowadzone przez egzaminatorów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nasza młodzież, pod opieką nauczyciela Zbigniewa Odora,  przystąpiła  do konkursu w trzech blokach: produkcja zwierzęca (Bartłomiej Gniot i Adam Kanke), mechanizacja rolnictwa (Dominik Przybylski) i gastronomia (Małgorzata Drzewiecka i Sandra Manthai). Niestety, Marcin Piątek, który wygrał eliminacje szkolne w bloku produkcja roślinna, ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w tej rywalizacji. Dziewczęta z klasy czwartej uzyskały 22. i 27. miejsce, Dominik 11. miejsce, Adam 6. miejsce, a Bartek 1. miejsce. Gratulujemy dobrych wyników, szczególnie Bartkowi, który zajmując pierwsze miejsce w bloku produkcja zwierzęca, oprócz dyplomów i nagród rzeczowych uzyskał kwalifikację do etapu centralnego, który odbędzie się w czerwcu w okręgu lubelskim.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za udzieloną pomoc w przygotowaniach tych uczniów do konkursu: pani Joannie Kosterka-Sieczka (jej podopieczny został laureatem pierwszego miejsca), pani Dobrochnie Szydełko oraz panom: Jerzemu Żabik i Zbigniewowi Odor.

Roman Jasiński – szkolny koordynator konkursów