Finał centralny odbył się 20 kwietnia 2017 roku na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie. Brał w nim udział Mateusz Wolski z klasy I TR, który uzyskał tytuł finalisty. Jak  co roku, było wielu konkurentów ze szkół całej Polski, a tylko 5 z 86 startujących uzyskało  tytuł laureata oraz nagrody, w tym roczne stypendia i indeksy warszawskiej uczelni. Niestety nasz reprezentant nie znalazł się w gronie tych pięciu laureatów. Spróbujemy w przyszłym roku!

Opiekun: Roman Jasiński