Stypendysta Prezesa Rady Ministrów – Marcin Piątek

Serdecznie gratulujemy naszemu uczniowi Marcinowi Piątkowi, który uzyskał najwyższą średnią w roku szkolnym 2016/2017 i w związku z tym został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Marcin odebrał tytuł w ubiegły czwartek z rąk Wielkopolskiej Kurator Oświaty, pani Elżbiety Leszczyńskiej. Uroczystość odbyła się siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Marcin jest obecnie w IV klasie. Życzymy mu dalszych sukcesów naukowych (i dobrych lektur – bo wiemy, że Marcin ceni sobie literaturę, szczególnie tę fantastyczną 🙂 ).

Zaszufladkowano do kategorii Sukcesy

Konkurs „Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie – Brzostowo 2017”

24 października 2017 r. w siedzibie ZSCKR w Brzostowie  odbyła się VII edycja konkursu  „Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”,  w której wzięło udział 8 drużyn ze szkół o profilu rolniczym z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego
i złotowskiego. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pile we współpracy z Okręgowym  Inspektoratem Pracy Odział w Pile – te organizacje przygotowały pytania, ufundowały nagrody i puchar oraz przeprowadziły rywalizację. Nasza szkoła, jako gospodarz imprezy, udostępniła pomieszczenia oraz ugościła przybyłych gości poczęstunkiem.

Finał został poprzedzony eliminacjami szkolnymi, które odbyły się 4.10.2017 r. z udziałem przedstawicieli KRUS, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla trójki najlepszych zawodników.  
W rywalizacji 16 uczniów  do finału zakwalifikowali się w kolejności:  Jakub Hylla, Mikołaj Kulczyński, Weronika Król.

Do Brzostowa przyjechali uczniowie ze swoimi opiekunami z następujących szkół: Zespół Szkół Leśnych w Goraju, Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy, Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Starej Łubiance oraz gospodarz: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie.

W auli ZSCKR w Brzostowie Jury w składzie: pani Dorota Kledzik i pan Zbigniew Ćwikła (inspektorzy PIP) oraz panowie  Stanisław Daszewski i Krzysztof Falkowski (specjaliści KRUS) poprowadziło zawody w dwóch etapach:

– test pisemny zawierający 25 pytań z podziałem na bloki tematyczne:

  • ogólne przepisy bhp,
  • BHP przy obsłudze maszyn, ciągników i innych urządzeń technicznych w rolnictwie,
  • BHP związane z produkcją zwierzęcą,
  • BHP przy chemizacji rolnictwa,
  • ochrona pracy dzieci w rolnictwie

etap ustny, w którym uczestniczyło 9 uczniów, którzy uzyskali największą  liczbę punktów w etapie pisemnym; odpowiadali oni na 5 pytań losowanych z zestawu składającego się z 45 pytań.

Dziewięciu najlepszym uczestnikom ostatniego etapu konkursu zostały wręczone nagrody rzeczowe w postaci  elektronarzędzi oraz materiałów prewencyjnych. Szkoła, której uczestnicy łącznie uzyskali największą liczbę punktów w etapie pisemnym otrzymała nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy puchar. Tym razem zwyciężyło  CKZiU w Wyrzysku, które w przyszłym roku przeprowadzi u siebie kolejną edycję konkursu.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom tego konkursu za włożony trud w przygotowanie się do zawodów oraz osobom, które pomogły w realizacji tej imprezy. Szkoda, że tym razem nasi uczniowie nie wygrali rywalizacji (uzyskali 6. miejsce w klasyfikacji drużynowej).

    Zapraszam za rok!

Roman Jasiński

Zaszufladkowano do kategorii Sukcesy

13 października 2017 obchodzimy Światowy Dzień Jaja

Z tej okazji KNHZG / Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich 

ogłosiło za pośrednictwem Facebook`a konkurs na hasło promujące Jajka właśnie. Nasi uczniowie – Sylwek Szczepara i Mikołaj Kulczyński wzięli udział w konkursie, a do Mikołaja uśmiechnęło się szczęście. Za wierszyk:

Na talerzach w naszej kuchni świeże jajka serwujemy,
zniosły je pierzaste ptaki, którym paszę dozujemy.
Poidełka wymywamy.
Złote jajka wybieramy, na złotówki wymieniamy.
Szczęście ludziom przynosimy,
kurom zdrowia moc życzymy.
Mikołaj zajął III miejsce. Serdeczne gratulacje. Oczywiście dołączamy się do życzeń Mikołaja dla naszych pierzastych koleżanek z gospodarstwa szkolnego. 🙂
Zaszufladkowano do kategorii Sukcesy

XLI olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

21 kwietnia 2017 r. w  obiektach ZS nr2 CKU w Pyrzycach odbyły się eliminacje okręgowe OWiUR przeprowadzone przez egzaminatorów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nasza młodzież, pod opieką nauczyciela Zbigniewa Odora,  przystąpiła  do konkursu w trzech blokach: produkcja zwierzęca (Bartłomiej Gniot i Adam Kanke), mechanizacja rolnictwa (Dominik Przybylski) i gastronomia (Małgorzata Drzewiecka i Sandra Manthai). Niestety, Marcin Piątek, który wygrał eliminacje szkolne w bloku produkcja roślinna, ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w tej rywalizacji. Dziewczęta z klasy czwartej uzyskały 22. i 27. miejsce, Dominik 11. miejsce, Adam 6. miejsce, a Bartek 1. miejsce. Gratulujemy dobrych wyników, szczególnie Bartkowi, który zajmując pierwsze miejsce w bloku produkcja zwierzęca, oprócz dyplomów i nagród rzeczowych uzyskał kwalifikację do etapu centralnego, który odbędzie się w czerwcu w okręgu lubelskim.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za udzieloną pomoc w przygotowaniach tych uczniów do konkursu: pani Joannie Kosterka-Sieczka (jej podopieczny został laureatem pierwszego miejsca), pani Dobrochnie Szydełko oraz panom: Jerzemu Żabik i Zbigniewowi Odor.

Roman Jasiński – szkolny koordynator konkursów

Zaszufladkowano do kategorii Sukcesy

IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwi

Finał centralny odbył się 20 kwietnia 2017 roku na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie. Brał w nim udział Mateusz Wolski z klasy I TR, który uzyskał tytuł finalisty. Jak  co roku, było wielu konkurentów ze szkół całej Polski, a tylko 5 z 86 startujących uzyskało  tytuł laureata oraz nagrody, w tym roczne stypendia i indeksy warszawskiej uczelni. Niestety nasz reprezentant nie znalazł się w gronie tych pięciu laureatów. Spróbujemy w przyszłym roku!

Opiekun: Roman Jasiński


Zaszufladkowano do kategorii Sukcesy