Odszedł do Pana w wieku 52 lat
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marianowie

Śp. Ignacy Franciszek Kondracki 

Łączymy się w smutku i modlitwie z rodziną, współpracownikami oraz wychowankami Pana Dyrektora.