Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy z zakresu ogólnych przepisów bhp, zasad bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn, ciągników i innych urządzeń technicznych w rolnictwie, z zakresu obsługi zwierząt, stosowania środków ochrony roślin i nawozów oraz ochrony pracy kobiet i dzieci.

Organizatorami konkursu byli:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Placówka Terenowa w Pile, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Oddział w Pile oraz gospodarz konkursu – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie, którego uczniowie w zeszłym roku wygrali rywalizację i zgodnie z regulaminem wywalczyli prawo do organizowania eliminacji u siebie.

Konkurs obejmuje eliminacje szkolne, w których brało udział 190 uczniów z siedmiu szkół w/w regionu oraz finał, który odbył się 22.10.2015 r. w Brzostowie z udziałem 21 finalistów, po trzech
z każdej szkoły. Rywalizacja przebiegała w 2 etapach: test pisemny oraz (dla najlepszej szóstki) odpowiedzi ustne na pytania wylosowane z zestawu 36 zadań.

Trzem najlepszym uczestnikom wręczono nagrody rzeczowe (elektronarzędzia i zestawy środków ochrony indywidualnej oraz zestawy materiałów prewencyjnych), pozostałym upominki i materiały prewencyjne. Szkoła, której uczestnicy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów  otrzymała nagrodę rzeczową i puchar oraz prawo do zorganizowania kolejnej edycji konkursu na swoim terenie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział, jej organizatorom oraz fundatorom nagród (KRUS i PIP) za sprawny przebieg rywalizacji.

Gratulujemy laureatom wymienionym wg kolejności uzyskanych miejsc:

  1. a) drużynowo: CKZiU w Wyrzysku, ZSP w Czarnkowie, ZSL w Goraju, PZS w Czarnkowie, ZSCKR w Brzostowie, CKZiU w Złotowie, ZSP w Gołańczy
  2. b) indywidualnie: Jarosław Konek (CKZiU w Wyrzysku), Piotr Graj (ZSP w Czarnkowie), Maciej Nowak (PZS w Czarnkowie), Dariusz Maciejewski (ZSCKR w Brzostowie), Katarzyna Graj (ZSP w Czarnkowie), Bartosz Olejniczak (CKZiU w Wyrzysku)