18 września Bartek Zartt z klasy III TR zajął pierwsze miejsce w pchnięciu kulą w mistrzostwach rejonowych.
W tych samych zawodach Wojtek Kaczmarek zajął trzcie miejscie w bieguna na 400 m. Chłopakom i trenerowi serdecznie gratulujemy.