Miejmy nadzieję, że nic bardziej mylnego! W piątek 30 września pierwszoklasiści w silnym składzie trzydziestu trzech osób, uroczyście ślubowali wierność ideałom, które reprezentuje nasza szkoła. Uczniowie zdeklarowali również chęć zdobywania wiedzy.

Drogie pierwszaki, życzymy Wam wytrwałości w realizacji Waszych wszystkich szlachetnych postanowień.

Admin

w imieniu wszystkich pracowników szkoły