Konkurs odbył się podczas XXI Międzynarodowej wystawy AGRO SHOW w Bednarach w dniu 20.09.2019 r. Organizatorem Konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu (inspektor Andrzej Zalewski).

Najpierw uczestnicy konkursu rozwiązali test, który wyłonił po jednym uczestniku z najlepszym wynikiem z każdej z czterech szkół.  Naszą szkołę reprezentowali: Julia Czarnota, Łukasz Lach, Filip Ludowicz oraz uczeń rezerwowy: Dawid Pawlak. W oczekiwaniu na część ustną  inspektor Zbigniew Ćwikła przedstawił uczestnikom konkursu i kibicom prezentację dotyczącą wypadków, które w ostatnim czasie zdarzyły się w rolnictwie, wyjaśniając  ku przestrodze ich przyczyny i skutki. W finale, który polegał na wypowiedziach ustnych stymulowanych materiałem graficznym, rywalizowało ze sobą 4 uczestników z najlepszymi wynikami uzyskanymi po rozwiązaniu testu. ZSCKR w Brzostowie reprezentował Filip Ludowicz z klasy IITR, który ostatecznie uzyskał trzecie miejsce.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki.