Olimpiada

Jak co roku uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbyła się w ZS nr 2 CKU w Pyrzycach. Współorganizatorem konkursu był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie. Startowaliśmy w czterech blokach tematycznych. Reprezentowali nas: gastronomia – Błażej Budnik – klasa III,
produkcja zwierzęca – Szymon Kanke – klasa II oraz Mikołaj Nowak – klasa III,
produkcja roślinna – Adam Żołędziewski i Hubert Lach – obaj z klasy II,
mechanizacja rolnictwa – Adrian Śliwiński – klasa II.

Dziękujemy wszystkim startującym.

Dbają o najpiękniejszy język na świecie – język ojczysty!

Już po raz kolejny miłośnicy języka polskiego wzięli udział w konkursie o tytuł Mistrza Ortografii!  Dzielnie walczyło piętnastu koneserów polszczyzny. Bezbłędnie tekst napisały: D. Okońska, J. Sell i N. Kasprowicz. Nagrodą jest zaproszenie na pokaz specjalny filmu  „Całe szczęście” w kinie Helios. Na wyróżnienie zasługują także: Z. Bartmann i W. Król.

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs BHP

Jak zapowiadaliśmy, 23.10.2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku odbył się finał konkursu międzyszkolnego dla uczniów  szkół rolniczych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego pn. „Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie 2018”. Wzięło w nim udział siedem 3-osobowych drużyn ze szkół prowadzących nauczanie w zawodach rolniczych i leśnych. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Hylla, Mikołaj Kulczyński i Weronika Król, która zastąpiła
w ostatniej chwili  nieobecnego kolegę.

Rywalizacja prowadzona przez inspektorów PIP i KRUS odbyła się w dwóch etapach: pisemnym (test pytań zamkniętych) oraz ustnym dla sześciu uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pierwszej. Do tego grona dostała się nasza Weronika, która po serii sześciu pytań uplasowała się na pierwszym miejscu. Brawo!

W rywalizacji drużynowej nasi uczniowie uzyskali czwarte miejsce, a pierwsze miejsce
i puchar uzyskał Zespól Szkół CKZiU w Złotowie, który będzie w nagrodę organizatorem przyszłorocznej imprezy.  

Organizatorzy konkursu (KRUS i PIP), jak zwykle,  ufundowali cenne nagrody rzeczowe dla laureatów oraz upominki dla wszystkich uczestników i ich opiekunów. Dziękujemy także gospodarzom, ZSCKZiU w Wyrzysku, za miłe przyjęcie i poczęstunek.

Roman Jasiński

Sukces Weroniki

Nasza uczennica  Weronika Kaczmarek zajęła III miejsce w powiatowym  konkursie organizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile pod hasłem ,,Pamiętaj o profilaktyce – chroń Siebie i Najbliższych”.  Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży o chorobach nowotworowych gruczołu piersiowego, zachęcenie do wykonywania systematycznych badań profilaktycznych oraz kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fotografii zachęcającej kobiety do dbania o własne zdrowie i wykonywania badań profilaktycznych w kierunku nowotworu gruczołu piersiowego.

Serdecznie gratulujemy!!!

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

Dnia 10 października 2018 roku odbył się etap szkolny konkursu pn.  „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”, którego organizatorem jest KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego) Oddział Regionalny w Poznaniu – Placówka w Pile. Była to forma kwalifikacji do konkursu międzyszkolnego  dla uczniów  szkół rolniczych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego, który odbędzie się 23.10.2018 r. w Wyrzysku. 

W etapie szkolnym wzięło udział 18 uczniów naszej szkoły, którzy rozwiązali test zamknięty.  Jury,  składające się z inspektorów KRUS i nauczyciela ZSCKR w Brzostowie, wyłoniło trzech laureatów, którzy otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz prawo do reprezentowania naszej szkoły  w etapie regionalnym.  Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział oraz gratuluję zwycięzcom i życzę im powodzenia w finale.

Laureaci etapu szkolnego:

I miejsce – Jakub Hylla

II miejsce – Mikołaj Kulczyński

III miejsce – Patryk Owczarek

Roman Jasiński