„Znam zasady i bezpiecznie pracuję w gospodarstwie rolnym”

Konkurs odbył się podczas XXI Międzynarodowej wystawy AGRO SHOW w Bednarach w dniu 20.09.2019 r. Organizatorem Konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu (inspektor Andrzej Zalewski).

Najpierw uczestnicy konkursu rozwiązali test, który wyłonił po jednym uczestniku z najlepszym wynikiem z każdej z czterech szkół.  Naszą szkołę reprezentowali: Julia Czarnota, Łukasz Lach, Filip Ludowicz oraz uczeń rezerwowy: Dawid Pawlak. W oczekiwaniu na część ustną  inspektor Zbigniew Ćwikła przedstawił uczestnikom konkursu i kibicom prezentację dotyczącą wypadków, które w ostatnim czasie zdarzyły się w rolnictwie, wyjaśniając  ku przestrodze ich przyczyny i skutki. W finale, który polegał na wypowiedziach ustnych stymulowanych materiałem graficznym, rywalizowało ze sobą 4 uczestników z najlepszymi wynikami uzyskanymi po rozwiązaniu testu. ZSCKR w Brzostowie reprezentował Filip Ludowicz z klasy IITR, który ostatecznie uzyskał trzecie miejsce.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki. 

„Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”

      W październiku 2019 r. odbyła się kolejna edycja konkursu  „Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”,  w której wzięło udział 5 szkół o profilu rolniczym z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pile we współpracy z Okręgowym  Inspektoratem Pracy Oddział w Pile – te organizacje przygotowały pytania, ufundowały nagrody
i puchar oraz przeprowadziły rywalizację.

      Eliminacje szkolne odbyły się 8.10.2019 r., w których wzięło udział aż 31 uczniów, ale do finału regionalnego zakwalifikowało się troje z nich:  Gracjan Zieleń z klasy I TRc, Hubert Lach z klasy III TR oraz Filip Ludowicz z klasy II TR. Finał regionalny odbył się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.Test pisemny wyłonił grupę 6 finalistów, którzy odpowiadali serię pytań wybranych z zestawu o różnym stopniu trudności (za 1 lub 2 punkty). Nasi uczniowie: Hubert i Filip dostali się do ścisłego finału i po „zaciętej” rywalizacji wygrali z konkurentami z pozostałych szkół uzyskali I (Hubert)  i II miejsce (Filip).

      Szkoła, której uczestnicy łącznie uzyskali największą liczbę punktów w etapie pisemnym, otrzymała nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy puchar. Ponownie zwyciężyło  CKZiU w Złotowie, które w przyszłym roku przeprowadzi u siebie kolejną edycję konkursu. Nasza szkoła drużynowo uplasowała się na IV miejscu i otrzymała pamiątkowy dyplom.

Moja Wizja Zero (ZEROOO)

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Strategia Prewencji w Rolnictwie

      W tym roku KRUS ogłosił pierwszą edycję tego konkursu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Konkurs kierowany do osób, które podejmą się zrealizowania utworu audiowizualnego w postaci filmu długości 30-120 sekund. Obraz ma na celu popularyzowanie Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej dotyczącej minimalizowania ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym. W naszej szkole wyzwanie podjął uczeń pierwszej klasy Hubert Bembnista. Stworzył, moim zdaniem, świetny film. Na wyniki konkursu musimy jednak poczekać do końca listopada.

Olimpiada

Jak co roku uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbyła się w ZS nr 2 CKU w Pyrzycach. Współorganizatorem konkursu był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie. Startowaliśmy w czterech blokach tematycznych. Reprezentowali nas: gastronomia – Błażej Budnik – klasa III,
produkcja zwierzęca – Szymon Kanke – klasa II oraz Mikołaj Nowak – klasa III,
produkcja roślinna – Adam Żołędziewski i Hubert Lach – obaj z klasy II,
mechanizacja rolnictwa – Adrian Śliwiński – klasa II.

Dziękujemy wszystkim startującym.

Dbają o najpiękniejszy język na świecie – język ojczysty!

Już po raz kolejny miłośnicy języka polskiego wzięli udział w konkursie o tytuł Mistrza Ortografii!  Dzielnie walczyło piętnastu koneserów polszczyzny. Bezbłędnie tekst napisały: D. Okońska, J. Sell i N. Kasprowicz. Nagrodą jest zaproszenie na pokaz specjalny filmu  „Całe szczęście” w kinie Helios. Na wyróżnienie zasługują także: Z. Bartmann i W. Król.

Serdecznie gratulujemy!