Konkurs „Indeks dla Rolnika” jest trójetapowy – eliminacje szkolne, etap krajowy oraz finał dla laureatów tego drugiego. W dniu 7 grudnia 2023 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu we współpracy z Politechniką Bydgoską zorganizował drugi etap jubileuszowej edycji Konkursu „Indeks dla Rolnika”. Turniej ten cieszy się coraz to większą popularnością – tym razem do testu wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej przystąpiło aż 97 uczniów reprezentujących 33 szkoły z całej Polski. W tym gronie znalazło się trzech naszych reprezentantów: Jakub Gapiński, Stanisław Radka i Alan Witulski. Okazało się, że cała trójka zakwalifikowała się do wiosennego etapu finałowego, który odbędzie się na terenie Politechniki Bydgoskiej. Tam laureaci przystąpią do obrony przygotowanej przez siebie prezentacji multimedialnej. Szczególny sukces osiągnął Stasiu Radka, uczeń drugiej klasy, który uzyskał pierwsze miejsce w Polsce i otrzymał wysoką nagrodę pieniężną ufundowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gala ogłoszenia wyników, uświetniona występem miejscowych artystów, miała miejsce w auli Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim.

Gratulujemy naszym uczniom uzyskanych wyników i dziękujemy im za włożony trud w pozyskiwaniu wiedzy rolniczej. Do ich sukcesu przyczynili się także nauczyciele prowadzący przedmioty z zakresu rolnictwa: pani mgr inż. Joanna Kosterka-Sieczka, pan mgr inż. Marcin Semrau oraz pan mgr inż. Wojciech Jaworski.

Roman Jasiński, szkolny koordynator Konkursu i opiekun grupy konkursowej.