Państwowa Inspekcja Pracy oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w trosce o zdrowie i życie mieszkańców wsi prowadzą działalność prewencyjną. W te działania wpisuje się organizowany od 12 lat Konkurs „Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie” skierowany do uczniów szkół rolniczych i leśnych z terenu byłego województwa pilskiego. Tym razem gospodarzem zmagań był Zespół Szkół Leśnych w Goraju, który dnia 08 grudnia 2023 r. w dostojnych komnatach neorenesansowego zamku hrabiego Wilhelma Bolka von Hochberga ugościł reprezentantów siedmiu szkół ponadpodstawowych naszego regionu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie piątej klasy technikum rolniczego: Patryk Barteczka, Mateusz Bartenowski i Cyryl Piecek. W przerwie między etapem pisemnym a ustnym zaproszono nas na słodki poczęstunek do pięknej Sali Różanej, gdzie mieliśmy okazję posłuchać opowieści o dziejach gorajskiego zamku. 

Test wiedzy wyłonił 6 finalistów, którzy przystąpili do części ustnej. Każdy z nich udzielał odpowiedzi na 6 pytań. Najlepiej wypadł nasz Patryk Barteczka, który uzyskał najwięcej punktów zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Mateusz był trzeci, a Cyryl czwarty. W klasyfikacji drużynowej także wygrali nasi reprezentanci zdobywając dla szkoły okazały puchar i prawo do zorganizowania kolejnej edycji konkursu w siedzibie ZSCKR w Brzostowie. W dobrych humorach wróciliśmy do domu samochodem z bagażnikiem pełnym nagród. 

Roman Jasiński, nauczyciel przedmiotu i opiekun grupy konkursowej