W związku z brakiem ofert na nabycie w drodze przetargu kombajnu Z056/3 bizon, komisja przetargowa postanawia zamknąć przetarg bez rozstrzygnięcia.