8 lutego naszą szkołę odwiedził specjalista ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pile p. Andrzej  Latosiński, który przeprowadził pogadankę z uczniami klasy pierwszej i drugiej technikum nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich, prawnych konsekwencji zachowań przemocowych oraz cyberprzemocy. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość sprawdzenia za pomocą tzw. „alkogoogli”, jak zmienia się pole widzenia, ostrość i wyrazistość będąc pod wpływem alkoholu. Doświadczenie to miało na celu uświadomienie młodzieży, jakie konsekwencje negatywne niesie za sobą spożywanie alkoholu i jak wpływa to na naszą świadomość.

A.M.