Informacja dla uczniów,  którzy zgłosili wychowawcy  deklarację uczestnictwa w konsultacjach przedmiotowych.

Harmonogram konsultacji od 1 do 5 czerwca 2020r.:

  1. Matematyka (p. R. Zmitrowicz)  – wtorek ( 2.06.2020.) – od 14.30-15.30
  2. Chemia, fizyka (p. M. Wiśniewska) –  środa (3.06.2020.) – 14.30 – 15.30
  3. Biologia (p. I. Duszczak) – środa (3.06.2020.)  – 14.30 – 15.30
  4. W- f (p. Z. Skibicki) –  środa (3.06.2020.) – 14.30 -15.30
  5. J. angielski  (p. M. Larek)  – czwartek (4.06.2020.) –  14.30 – 15.30

Na kolejny tydzień dla uczniów chętnych na konsultacje (po wcześniejszym zgłoszeniu się u wychowawcy), harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie, którzy będą korzystać z konsultacji zobowiązani są do:

1) złożenia w sekretariacie szkoły  zgody  rodziców na udział w konsultacjach (zgoda rodzica do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły),

2) przygotowania zagadnienia/problemu  do omówienia na konsultacjach,

3) zajmowania miejsca w sali lekcyjnej  w odległości min. 1,5 m od siebie  (1 uczeń – 1 ławka szkolna),

4) zachowania 2m dystansu społecznego  pomiędzy osobami,

5)  posiadania własnych przyborów, zeszytów  i podręczników, uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

6) przestrzegania wszelkich środków ostrożności, tj. dezynfekowania  dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych,  zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.

Ponadto do szkoły może przybyć  wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przybywać uczniowi do szkoły.