Informacja dla rodziców

W dniu 6 marca 2019 r. o godz. 16.00 w auli szkolnej  obędzie się szkolenie dla rodziców nt. „Jak wspierać uczenie się dziecka – ucznia technikum”, które przeprowadzi pani dr Danuta Kitowska kierownik Pracowni Doradztwa Centrum Kształcenia Nauczycieli w Pile.

Po szkoleniu wszyscy nauczyciele będą dostępni dla rodziców.

Poszukiwany pracownik do działu księgowości

ZS CKR w Brzostowie zatrudni pracownika do działu księgowości w wymiarze 0,5 etatu tj. 20 godzin w tygodniu  od 01.12.2018r. do 31.12.2019r. 

Kandydat powinien:
– posiadać wiedzę w zakresie księgowości
-znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej w tym plan kont
-umiejętność dekretacji i ewidencjonowania dokumentów księgowych
-posiadać wiedzę w zakresie rozliczania ZUS i podatków
-umiejętność rozliczania z bankami
-znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych