Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Filipa

Kiedy Filip Ludowicz reprezentował szkołę w półfinałach Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w Halowej Piłce Nożnej,  Stypendium Prezesa Rady Ministrów w jego imieniu odebrała mama Pani Anna Ludowicz. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 grudnia 2019 roku, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Curie-Skłodowskiej w Pile. Wyróżnionych zostało 45 uczniów kształcących się w szkołach powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko- trzcianeckiego i wągrowieckiego. Najzdolniejsza młodzież odebrała nagrody i gratulacje z rąk wicekuratora Zbigniewa Talagi. My również dołączamy się do gratulacji i życzymy Filipowi dalszych sukcesów w nauce i w sporcie.

Linia wsparcia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 października br. została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. 

Nabór trwa

Zapraszamy do ubiegania się o przyjęcie do technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum rolniczego. Wolne miejsca wciąż czekają !

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbiórki dwóch budynków gospodarskich tj. obory i chlewni zlokalizowanych na terenie działki nr 250/30 położonej w Brzostowie gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski.

Do zakresu prac wykonawcy należy:

  • powołanie kierownika budowy (robót) oraz prowadzenie dziennika rozbiórki,
  • odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki,
  • umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
  • rozebranie ścian budynku, ław fundamentowych, fundamentów głębokich, dachu i pozostałości stropu,
  • wywóz gruzu, wszystkich elementów ław fundamentowych i fundamentów głębokich, a także elementów pokrycia dachowego i jego utylizacja,
  • wyrównanie terenu.

Szczegółowy zakres prac w odniesieniu do rozbiórki określa projekt rozbiórki oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ofertę należy złożyć na druku (zał. nr 1) wraz z oświadczeniem (zał. nr 2).

Ofertę proszę złożyć pisem nie w terminie dodnia

24.07.2019r. do godz. 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Michała Drzymały w Brzostowie, Brzostowo 69,

 89-350 Miasteczko Krajeńskie

e-mail: brzostowo@wp.pl

Numery kontaktowe w sprawie: tel. 67 2874411