HARMONOGRAM KONSULTACJI

Informacja dla uczniów,  którzy zgłosili wychowawcy  deklarację uczestnictwa w konsultacjach przedmiotowych.

Harmonogram konsultacji od 1 do 5 czerwca 2020r.:

 1. Matematyka (p. R. Zmitrowicz)  – wtorek ( 2.06.2020.) – od 14.30-15.30
 2. Chemia, fizyka (p. M. Wiśniewska) –  środa (3.06.2020.) – 14.30 – 15.30
 3. Biologia (p. I. Duszczak) – środa (3.06.2020.)  – 14.30 – 15.30
 4. W- f (p. Z. Skibicki) –  środa (3.06.2020.) – 14.30 -15.30
 5. J. angielski  (p. M. Larek)  – czwartek (4.06.2020.) –  14.30 – 15.30

Na kolejny tydzień dla uczniów chętnych na konsultacje (po wcześniejszym zgłoszeniu się u wychowawcy), harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie, którzy będą korzystać z konsultacji zobowiązani są do:

1) złożenia w sekretariacie szkoły  zgody  rodziców na udział w konsultacjach (zgoda rodzica do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły),

2) przygotowania zagadnienia/problemu  do omówienia na konsultacjach,

3) zajmowania miejsca w sali lekcyjnej  w odległości min. 1,5 m od siebie  (1 uczeń – 1 ławka szkolna),

4) zachowania 2m dystansu społecznego  pomiędzy osobami,

5)  posiadania własnych przyborów, zeszytów  i podręczników, uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

6) przestrzegania wszelkich środków ostrożności, tj. dezynfekowania  dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych,  zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.

Ponadto do szkoły może przybyć  wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przybywać uczniowi do szkoły.

Konsultacje dla uczniów

Informujemy, że od 1 czerwca br. uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Konsultacje mają charakter dobrowolny i będą prowadzone zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.  Z zajęć w formie konsultacji w szkole  mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 

Uczniowie chętni na konsultacje z danego przedmiotu, informują o tym fakcie wychowawcę. Formularz zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w konsultacjach znajduje się poniżej.

Uczeń korzysta z konsultacji po przekazaniu w sekretariacie szkoły ww formularza zgody. 

Konsultacje będą odbywać się według ustalonego przez Dyrektora harmonogramu.

Drodzy ósmoklasiści!

Przed Wami decyzja wyboru dalszej drogi kształcenia – szkoły ponadpodstawowej i przyszłego zawodu. Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, która od wielu lat kształci młodzież w dwóch zawodach: technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauka  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa się w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych, natomiast w gospodarstwie przyszkolnym,  z odpowiednim sprzętem rolniczym, w warsztatach i przy hodowli zwierząt gospodarskich, zdobędziecie odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu technik rolnik.

Szkoła stwarza możliwości:

 • korzystania z bezpłatnego internatu, uczeń jedynie pokrywa  koszt całodziennego wyżywienia;
 • bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. T;
 • korzystania z dobrze wyposażonych  siłowni;
 • wymiany międzynarodowej –  praktyki zawodowe w Grecji, wymiana polsko – niemiecka
 • nauki jazdy konnej;
 • rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i  podczas warsztatów (np. kulinarnych, plastycznych, serowarskich);
 • wyjazdu na spływy kajakowe.

Ponadto:

 • KAŻDY UCZEŃ OTRZYMUJE BEZPŁATNIE PODRĘCZNIKI SZKOLNE!!!
 • Współpracujemy z przedstawicielami firm wiodących w branży spożywczej – organizujemy pokazy i warsztaty barmańskie, cukiernicze oraz z zakresu nowoczesnych metod przygotowywania potraw;
 • Umożliwiamy zdobycie dodatkowych uprawnień na kombajn, wózki widłowe, piły spalinowe, opryskiwacze i wiele innych;
 • Zapewniamy bezpłatny dowóz uczniów do szkoły z miejscowości Grabówno.

Z uwagi na fakt, że szkoły są zamknięte do odwołania, zachęcamy Was do obejrzenia przygotowanej prezentacji oraz filmiku o naszej szkole.