Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

9.00 – msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Miasteczku Krajeńskim i złożenie kwiatów pod pomnikiem.

10.30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klasy pierwszej.

11.30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas drugich i trzecich. Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych według ustalonego harmonogramu.

Przydział sal lekcyjnych

Sala nr 1 – IV TR/TŻiUG

Sala nr 2 – II c (TR)

Sala nr 4 – III TR/TŻiUG

Sala nr 5 – I TR/TŻiUG

Sala nr 6 – II b (TŻiUG)

Sala nr 8 – II a (TR/TŻiUG)

Konsultacje dla uczniów

Uczniowie chętni na konsultacje w dniach 15 – 19 czerwca br.  z danego przedmiotu oraz przygotowujące do egzaminu zawodowego,  zgłaszają się u wychowawcy do 13 czerwca.  

Uczeń korzysta z konsultacji po przekazaniu w sekretariacie szkoły formularza zgody (jeśli wcześniej go nie przekazał).

Konsultacje będą odbywać się według ustalonego przez Dyrektora harmonogramu, umieszczonego na stronie internetowej szkoły.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Informacja dla uczniów,  którzy zgłosili wychowawcy  deklarację uczestnictwa w konsultacjach przedmiotowych.

Harmonogram konsultacji od 1 do 5 czerwca 2020r.:

  1. Matematyka (p. R. Zmitrowicz)  – wtorek ( 2.06.2020.) – od 14.30-15.30
  2. Chemia, fizyka (p. M. Wiśniewska) –  środa (3.06.2020.) – 14.30 – 15.30
  3. Biologia (p. I. Duszczak) – środa (3.06.2020.)  – 14.30 – 15.30
  4. W- f (p. Z. Skibicki) –  środa (3.06.2020.) – 14.30 -15.30
  5. J. angielski  (p. M. Larek)  – czwartek (4.06.2020.) –  14.30 – 15.30

Na kolejny tydzień dla uczniów chętnych na konsultacje (po wcześniejszym zgłoszeniu się u wychowawcy), harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie, którzy będą korzystać z konsultacji zobowiązani są do:

1) złożenia w sekretariacie szkoły  zgody  rodziców na udział w konsultacjach (zgoda rodzica do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły),

2) przygotowania zagadnienia/problemu  do omówienia na konsultacjach,

3) zajmowania miejsca w sali lekcyjnej  w odległości min. 1,5 m od siebie  (1 uczeń – 1 ławka szkolna),

4) zachowania 2m dystansu społecznego  pomiędzy osobami,

5)  posiadania własnych przyborów, zeszytów  i podręczników, uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

6) przestrzegania wszelkich środków ostrożności, tj. dezynfekowania  dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych,  zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.

Ponadto do szkoły może przybyć  wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przybywać uczniowi do szkoły.