U nas już Świątecznie :)

Już teraz życzymy Wszystkim Świąt białych,
pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję, że nadchodzący rok
będzie lepszy niż ten, który właśnie mija.

(Na zdjęciu: Świąteczna Biblioteka Szkolna)

Dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego*, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalił w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
lp. data uwagi
1. 30.04.2018r.
2. 02.V.2018r.
3. 04.V.2018r. Egzamin maturalny
4. 01.VI.2018r.