Agnieszka Skiera i Patrycja Fiszer uczennice klasy pierwszej technikum żywienia i usług gastronomicznych zajęły III miejsce w Powiatowym Konkursie pt. „DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE”, organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Pile, Starostwo Powiatowe oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Dziewczyny pod opieką pedagoga szkolnego A. Machnik wykonały plakat w wersji elektronicznej, którego treść przestrzegała przed zgubnymi skutkami zażywania dopalaczy przez  młodzież. Dziewczynom  gratulujemy, a pozostałych uczniów zachęcamy do udziału w różnego rodzaju konkursach. Warto.