Zachęcamy rodziców z zapoznaniem się z prezentacją nt. wpływu  czytania na  rozwój  dzieci  i  młodzieży. Czytanie – oto najlepszy sposób uczenia się.