Dyrektora nie ma, koty harcują. Podczas, gdy w naszej szkole odbywało się kotowanie, połączone z DEN, Pan Dyrektor reprezentował nas na centralnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej szkół prowadzonych przez MRiRW. Tegorocznym gospodarzem imprezy był Zespół Szkół w Golądkowie. 

Wśród gości znaleźli się wiceminister Tadeusz Nalewajk oraz dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, Maria Sondij-Korulczyk. Rozdano nagrody (Krzyże Zasługi, Medale MEN, odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).  Pan dyrektor otrzymał w tym roku ostatnią z wymienionych, a w roku ubiegłym tytuł Zasłużony dla Rolnictwa.

Admin