„Podzielić się opłatkiem,

Powiedz mi, co to znaczy?

To dobrze życzyć innym

I wszystko im przebaczyć.

Przy wigilijnym stole 

Niech obcy gość zasiądzie.

W twoim rodzinnym kole-

Przy opłatku, kolędzie.”

(M.Buczkówna, Przy Wigilii)

18 grudnia emeryci, nauczyciele i pracownicy szkoły mieli ogromną przyjemność zasiąść do wigilijnego stołu, na którym znalazły się tradycyjne potrawy. Jak co roku, była to okazja do spotkania, wspominania pięknych chwil w murach szkoły i  kolędowania przy akompaniamencie gitary. Całość uświetniła aranżacja słowno-muzyczna w wykonaniu uczniów, którzy przedstawili piękne słowa o Świętach Bożego Narodzenia.