Uczniowie ZSCKR w Brzostowie, jak co roku, wzięli udział w XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Najpierw, w dniach 23-24 października 2020 roku, odbyły się eliminacje szkolne, które wyłoniły ośmioro naszych reprezentantów w czterech blokach Olimpiady: gastronomia, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz mechanizacja rolnictwa.

Eliminacje okręgowe (okręg szczeciński) odbyły się 23 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. Uczestnicy rywalizowali pisząc test i rozwiązując zadania praktyczne przygotowane przez pracowników naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Gdy uczniowie zmagali się z zadaniami, ich opiekunowie mogli zwiedzić pobliski Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. Dyrektor Michał Tuliszewski i kierownik PNZ Roman Jasiński skorzystali z tej propozycji i miło spędzili czas na spacerze wśród bogatej w gatunki i zadbanej przyrody tego ciekawego miejsca.

Wyniki Olimpiady dotarły do nas 27 kwietnia. Najlepsze miejsca w rywalizacji uzyskaliśmy w bloku produkcja zwierzęca. Uczniowie z klasy III TR  przygotowani przez Panią Joannę Kosterka-Sieczka uzyskali piąte (Mikołaj Politowski)  i pierwsze miejsce (Filip Ludowicz).  Sukces Filipa skutkuje prawem do udziału w eliminacjach centralnych, które odbędą się 28-29 maja w okręgu bydgoskim.

Filip, oprócz nagrody rzeczowej za pierwsze miejsce, uzyskał specjalną nagrodę pieniężną od Rektora ZUT w Szczecinie za uzyskanie największej liczby punktów ze wszystkich uczestników etapu okręgowego olimpiady.

Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy pozostałym uczestnikom za włożony trud w przygotowania oraz udział w Olimpiadzie.