Rozpoczynamy nabór uczniów do udziału w projekcie „Zagraniczna mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów ZSCKR w Brzostowie”
nr 2019-1-PL01-KA102-062942

Projekt skierowany jest do 20 uczniów naszej szkoły z kierunków:

– Technik Rolnik  – 10 osób
– Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – 10 osób

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku szkolnym uczestniczyć będą w szeregu działań m.in. w dwutygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się na przełomie marca i kwietnia 2020 roku w Grecji. W trakcie praktyk uczniowie pracować będą w greckich przedsiębiorstwach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach i atrakcjach przygotowanych przez naszą grecką organizację partnerską.

Koordynatorem projektu jest Pan Dyrektor Szkoły – Michał Tuliszewski, który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:

01.10.2019Rozpoczęcie rekrutacji do projektu
08.10.2019Spotkanie informacyjne o projekcie
14.10.2019Zakończenie rekrutacji do projektu
16.10.2019Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników
do 23.10.2019Odwołania od decyzji Komisji Naborowej


Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można w biurze koordynatora projektu (przy szkolnej bibliotece), bezpośrednio u koordynatora projektu oraz dostępne są na stronie internetowej.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest złożyć w biurze koordynatora projektu (przy szkolnej bibliotece) wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!