Kategoria: Zjazd absolwentów 2020

Jubileusz szkoły

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów informuje o możliwości wsparcia finansowego zakupu repliki Sztandaru Szkoły. Fundatorzy, którzy dokonają wpłaty na kwotę powyżej 500 zł, zostaną upamiętnieni na drzewcu Sztandaru.

Wpłaty na konto 50 8937 0007 0000 3610 2000 0010 można dokonać do 15.08.2021r .

Zjazd Absolwentów

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, Zjazd Absolwentów ZSCKR im. Michała Drzymały w Brzostowie, planowany na czerwiec 2020 zostaje ODWOŁANY. 

W celu ewentualnego zwrotu wpłat prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 067 287 44 11 lub na adres e-mail brzostowo@wp.pl.
Uroczystość przekazania repliki sztandaru planowana jest we wrześniu 2020 roku.

Dalsze szczegółowe informacje odnośnie Zjazdu Absolwentów i uroczystości przekazania sztandaru będą przekazane wkrótce.

ZJAZD ABSOLWENTÓW

Drogi Absolwencie!

Zapraszamy na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów,

który odbędzie się 5 czerwca 2020 roku
 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Michała Drzymały w Brzostowie.

Deklaracją uczestnictwa w zjeździe jest wpłata na konto:
NBS w Białośliwiu 50 8937 0007 0000 3610 2000 0010
z informacją o roku ukończenia szkoły.

Koszt:
uroczystości w szkole 100 zł
 lub
uroczystości w szkole i Bal w Pałacu w Rzęszkowie 200 zł.

 
W ramach opłaty zapewniamy pełne wyżywienie, zabawę taneczną, pokazy kulinarne oraz upominki.
 

Skip to content