ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Technik rolnik 314207

1.Technik rolnik to zawód z przyszłością, otwarty na wyzwania zmieniających się technologii produkcji, szybkiego postępu technicznego oraz cywilizacyjnego. Wraz z tymi zmianami wzrasta zapotrzebowanie na osoby wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły własne gospodarstwa z wykorzystaniem intensywnych technologii i rachunku ekonomicznego, ale również ekologicznych metod produkcji.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1.  Kwalifikacja 1: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.
 2.  Kwalifikacja 2: ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
 4. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 5. podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
 6. uzyskania uprawnień rolniczych np. umożliwiających zakup ziemi, jej dziedzicznie oraz korzystania ze środków finansowych Unii Europejskiej, prawo jazdy kat. T, kurs chemizacji rolnictwa itp.

4. Technik rolnik znajdzie zatrudnienie w:

 1. rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą,
 2.  instytucjach służby rolnej, urzędach gminy,
 3. samodzielnie prowadzonych indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz prowadzonej własnej działalności gospodarczej (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, a także marketing produktów rolniczych itp.).

Szkolna pasieka dydaktyczna

Szkolna pasieka dydaktyczna powstała z inicjatywy uczniów Łukasza i Huberta Lachów, którzy wraz ze swoim tatą przekazali nam  w użyczenie kilka uli. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie podglądają zwyczaje pszczoły miodnej, kontrolują wygląd plastrów, czerwiu w różnych stadiach rozwoju. Uczestniczą w miodobraniu i innych pracach pasiecznych. Zainteresowana  tematyką młodzież zdobywa nowe umiejętności.

Uczniowie Hubert i Łukasz Lach już po raz kolejny zakwalifikowali się do finałowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu ,,Bliżej pszczół”, organizowanego przez Fundację Rozwoju KUL w Lublinie. Podczas III edycji konkursu Łukasz został wyróżniony za stu procentowy wynik w części praktycznej.

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Absolwent kierunku w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 Uzyskane kwalifikacje:

•    HGT.02. Sporządzanie potraw i napojów – egzamin z tej kwalifikacji odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.
•    HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:
•    szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
•    kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
•    menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
•    manager zakładu gastronomicznego
•    organizator imprez okolicznościowych
•    mistrz sztuki kulinarnej
•    pracownik firmy cateringowej
•    doradca w zakresie prawidłowego żywienia
•    organizator usług cateringowych
•    pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
•    prowadzenie  własnej działalności

Warunki nauki – baza dydaktyczna:

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w pracowniach –  gastronomicznej i obsługi konsumenta, doskonale  wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilkugodzinnych, podczas których młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie je konsumuje.

Staże krajowe i zagraniczne

W ramach programu unijnego realizowanego w naszej szkole, uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej – Grecja. Uczniowie odbywają wówczas praktyki w nowoczesnych, doskonale wyposażonych restauracjach i hotelach, gdzie mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, a dodatkowo mogą poznać tradycje, potrawy, zwyczaje i kulturę  odwiedzanego kraju.

ZAPRASZAMY!!!