rekrutacja

Regulamin rekrutacji 2017 – 2018 

Wymagane dokumenty:

podanie

– 2 zdjęcia

– skrócony odpis aktu urodzenia

– karta zdrowia ucznia

– świadectwo ukończenia gimnazjum

– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego