rekrutacja

Wymagane dokumenty:

  • wypełnione podanie
  • 2 zdjęcia
  • skrócony odpis aktu urodzenia
  • karta zdrowia ucznia
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty