Przed Wami decyzja wyboru dalszej drogi kształcenia – szkoły ponadpodstawowej i przyszłego zawodu. Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły:   

Szczegółowy opis zawodów znajdziecie na stronie internetowej szkoły.

Uwaga! Naszej szkoły nie znajdziecie w elektronicznym naborze prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, dlatego  odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do szkoły osobiście lub za pomocą poczty w terminach podanych w rekrutacji.

Nasza szkoła stwarza możliwości:

 • korzystania z  internatu,
 • zdobycia stypendium Prezesa Rady Ministrów, indeksu na studia,
 • nauki zawodów: w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych, gospodarstwie i warsztatach  szkolnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 • zdobycia prawo jazdy kat. B i  T,
 • wymiany międzynarodowej (program „Erasmus+”, zagraniczne praktyki zawodowe),
 • rozwijania swoich zainteresowań i pasji podczas  zajęć  pozalekcyjnych  np. jazda konna, warsztaty kulinarne,  plastyczne, muzyczne, serowarskie, przygotowujących do konkursów, olimpiad i zawodów, wyjazdów na spływy kajakowe,
 • przeprowadzania inicjatyw uczniowskich jak np. założenie i rozwój koła pszczelarza, koła hippicznego, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia sportowe,
 • udziału w pokazach i warsztatach np. barmańskich, cukierniczych, z zakresu nowoczesnych metod przygotowywania potraw oraz np. projektowania ogrodów.

Ponadto:

 • Każdy uczeń otrzymuje bezpłatne podręczniki szkolne
 • Umożliwiamy zdobycie dodatkowych uprawnień na kombajn, wózki widłowe, piły spalinowe, opryskiwacze.
 • Zapewniamy bezpłatny dowóz uczniów do szkoły z miejscowości Grabówno.