Dodatkowe dni wolne od zajęć

14 stycznia 2016 r.

15 stycznia 2016 r.

4 maja 2016 r.

5 maja 2016 r.

6 maja 2016 r.

27 maja 2016 r.