Dnia 26 października 2016 roku nasi uczniowie odnieśli kolejny sukces (brawo!) wygrywając rywalizację z kilkoma szkołami o profilu okołorolniczym z powiatów naszego regionu: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Gospodarzem tegorocznego finału było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, którego uczniowie wygrali poprzednią edycję. Do Szkoły Techniczno-Rolniczej w Nieżychowie, gdzie odbył się ten finał, przyjechało ze swoimi opiekunami z 8 szkół 24 uczniów, którzy wcześniej wygrali pierwszy etap, czyli eliminacje szkolne w swoich macierzystych placówkach. O zdobytym miejscu w klasyfikacji drużynowej zadecydowały wyniki uzyskane w teście jednokrotnego wyboru. Nasi reprezentanci: Jakub Piosik, Dominik Przybylski i Dariusz Maciejewski (wszyscy z klasy IV TR), okazali się najlepsi zdobywając dla szkoły okolicznościowy dyplom i puchar oraz nagrody rzeczowe. Tradycyjnie, zwycięzca będzie miał zaszczyt organizacji kolejnej edycji konkursu na własnym terenie. Ten drugi etap wyłonił także najlepszą szóstkę uczniów, którzy powalczyli o nagrody indywidualne w trzecim etapie. Tym razem startujący odpowiadali na pytania zadawane przez 4-osobową komisję konkursową utworzoną przez specjalistów z zakresu bhp z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Do tej grupy zakwalifikował się nasz kolega Jakub, który ostatecznie wywalczył 3-cie miejsce, za co otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową. Brawo!
Serdecznie gratuluję tego sukcesu oraz dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu z naszej szkoły (17 osób) za zaangażowanie i podjęcie trudu przygotowań. Dziękuję jednocześnie organizatorom tego konkursu (pilskie oddziały KRUS i PIP) za popularyzowanie wśród młodzieży znajomości zagrożeń
i zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz za ufundowanie nagród, a szczególnie przedstawicielom CKZiU w Wyrzysku za serdeczne podjęcie nas w swojej siedzibie w Nieżychowie.
W imieniu całej społeczności szkolnej zapraszam na kolejną edycję konkursu w 2017 roku do Brzostowa.

Roman Jasiński