Jak co roku zorganizowaliśmy „Drzwi Otwarte” dla uczniów gimnazjum, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Najpierw odbyło się  spotkanie się z Dyrektorem w auli szkolnej, a później gimnazjaliści i ich rodzice zostali oprowadzeni po szkole przez naszych uczniów. Mogli zobaczyć nasze klasopracownie, siłownię, internat, stołówkę, bibliotekę, a także pracownie gastronomiczne, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek i  gospodarstwo przyszkolne, a chętni uczniowie mogli spróbować jazdy konnej. W tym dniu potencjalni kandydaci rozmawiając z uczniami i  nauczycielami  poznali  specyfikę  naszej szkoły i panujący w niej klimat.