Konkurs liczbą 35 głosów, propozycją imion Ksenia i Rysia, wygrała Patrycja Reinke.
Pati otrzymała nagrody książkowe.